Ser i estar davant de sintagma preposicional que no expressi lloc 

Davant de sintagma preposicional que no sigui de lloc, s’usa estar:

Exemple correcte El Departament s’ha marcat uns objectius que no estan al seu abast.

Exemple correcte Aquesta és una qüestió que encara està per veure.

Exemple correcte La majoria d’estudiants estan en contra de la pena de mort.

Exemple correcte El catàleg de la Biblioteca està a disposició de tots els usuaris.

Exemple correcte Les obres de l'aulari estan a punt de començar.
Darrera actualització: 25-2-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Ser i estar davant de sintagma preposicional que no expressi lloc» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1111> [consulta: 9 maig 2021].