Gerundi de simultaneïtat 

El gerundi de simultaneïtat expressa un fet que, des d’un punt de vista temporal, coincideix totalment amb el fet expressat pel verb principal. Aquest ús del gerundi pot anar precedit de tot; no obstant això, convé no abusar-ne.

Exemple correcte El secretari busca la informació navegant per Internet.

Exemple correcte La degana treballa posant-hi els cinc sentits.

Exemple correcte Els estudiants baixen l’escala (tot) saltant.
Darrera actualització: 27-4-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Gerundi de simultaneïtat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1135> [consulta: 1 abril 2023].