Femení i plural 

Les abreviatures que contenen el segment final del mot sencer expressen femení o plural si el mot del qual provenen flexiona en gènere o nombre.

Exemple correcte Dr. [doctor], Dra. [doctora], Drs. [doctors], Dres. [doctores]
nre. [nombre], nres. [nombres]


La resta són invariables.

Exemple correcte núm. 63 [número 63], núm. 63-89 [números 63-89]
p. 34 [pàgina 34], p. 34-87 [pàgines 34-87]


Ara bé, els determinants o adjectius que poden acompanyar aquestes abreviatures invariables han de consignar-se, si escau, en femení o en plural.

Exemple correcte els núm. vermells [els números vermells]
les bibl. universitàries [les biblioteques universitàries]


D’altra banda, cal tenir en compte aquells casos en què la formació del plural comporta la modificació de lletres.

Exemple correcte ctra. [carretera], ctres. [carreteres]
fra. [factura], fres. [factures]


En el plural dels sintagmes abreujats, al marge que les abreviatures tinguin plural o no, s’han de respectar les variacions d’articles i de preposicions.

Exemple correcte n. de l’a. [nota de l’autora], n. de les a. [nota de les autores]
n. del r. [nota del redactor], n. dels r. [nota dels redactors]


Convé no duplicar lletres per fer el plural.

Exemple inadequat pp. [pàgines]
nn. [notes]
ss. [segles o següents]
vv. [versos]
Darrera actualització: 14-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Femení i plural» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1233> [consulta: 28 maig 2022].