Doble tractament: sigla o abreviatura, símbol o abreviatura 

Hi ha paraules que admeten més d’una opció d’abreujament: com a abreviatures i com a sigles o símbols.

Sigla o símbol
Abreviatura
Desenvolupament
DL
dip. leg.
dipòsit legal
SL
s. l.
societat limitada
en
angl.
anglès
de
al.
alemany


En general, sempre que sigui possible, és preferible utilitzar les sigles, a causa de l’estalvi d’espai, o els símbols, a causa del seu ús internacional, que les abreviatures. Ara bé, abans de decidir-se per una opció o una altra, cal tenir en compte el context, atès que no sempre són formes intercanviables.

En un text de caràcter general, sense projecció internacional, probablement convindran més les abreviatures de llengua (cat. o cast.) que els símbols corresponents (ca o es). En canvi, en un text sobre el trànsit aeri, caldrà utilitzar la sigla BCN, en comptes de l’abreviatura Barna. i, en una llista d’unitats monetàries antigues, serà preferible el símbol PTA que l’abreviatura pta.

Al marge del tipus de text, el context també pot determinar el tipus d’abreviació que cal utilitzar. Per exemple, les categories dels cossos de seguretat de l’Estat (capità, sergent, tinent) es poden abreujar per mitjà d’abreviatures (cpt., sgt., tt.) o de sigles (CT, SG, TT). Les abreviatures es fan servir dins text seguit, sobretot davant noms de persona, i les sigles es reserven per als casos en què es fa un ús genèric del càrrec, especialment en taules o gràfics.
Darrera actualització: 21-1-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Doble tractament: sigla o abreviatura, símbol o abreviatura» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1824> [consulta: 28 maig 2022].