Noms de lloc de la UB 

Recintes i edificis

De manera general, el nom genèric (edifici, recinte, etc.) que acompanya la denominació del lloc s’escriu amb minúscula, mentre que els elements que l’acompanyen s’escriuen amb majúscula.

Recintes

Exemple correcte el recinte de la Maternitat
el recinte de Torribera


Edificis

Exemple correcte l’edifici Ilerdense
l’edifici Modular
l’edifici Principal de la Facultat de Dret
l’edifici Parxís
l’edifici Calderes
l’edifici de Llevant
l’edifici de Migdia
l’edifici de Ponent
l’edifici de Sants
l’edifici del Teatre
l’edifici de les Cúpules
l’edifici Adolf Florensa
l’edifici Josep Carner
l’edifici Tomás y Valiente
l’edifici Verdaguer
l’edifici Gaudí
l’edifici de Marina
l’edifici de la Masia
l’edifici B de la Facultat de Farmàcia


Per la seva singularitat, però, l’edifici de la plaça Universitat s’escriu amb majúscules:

Exemple correcte l’Edifici Històric


Altres

Exemple correcte l’aulari de Migdia 1
l’aulari de Migdia 2
la plaça del Teatre (Mundet)
la plaça del Campus (Bellvitge)
el pavelló poliesportiu de la unitat d’Esports
el jardí Ferran Soldevila
la torre del Rellotge


En canvi, s’escriu el genèric amb majúscula quan el seu significat no s’ajusta al significat original o quan es tracta d’un edifici singular.

Exemple correcte el Pavelló Rosa
el Pavelló de la República
el despatx 4 del Vagó 2 de l’edifici de Ponent
el Palau de les Heures


Els noms dels campus, que s’acosten a òrgans de gestió, també s’escriuen amb majúscula inicial de noms i adjectius.

Exemple correcte el Campus Bellvitge
el Campus Clínic
el Campus Diagonal
el Campus Mundet
el Campus Plaça Universitat
el Campus Raval
el Campus Sants
el Campus TorriberaDependències i parts d’edificis

En aquests casos, tant el genèric com els elements que l’acompanyen s’escriuen amb minúscula inicial, llevat que l’element sigui un nom propi, una sigla o una lletra.

Aules

Exemple correcte l’aula C
l’aula 3B
l’aula 113
l’aula seminari
l’aula taller
l’aula José M. Valverde
l’aula Fèlix Serratosa
l’aula TEAM de l’IDP
l’aula de màster
l’aula de pràctiques
l’aula d’informàtica
l’aula de jocs


Sales

Exemple correcte la sala d’actes
la sala d’activitats dirigides (Esports)
la sala de dissecció
la sala d’estudiants
la sala de juntes
la sala de professorat
la sala de recepcions
la sala de reproducció
la sala de reunions
la sala d’estudi
la sala de terminals
la sala d’exposicions
la sala d’informàtica de Física
la sala del Mirador
la sala de les Voltes
la sala polivalent
la sala Ramón y Cajal
la sala Laval


Despatxos

Exemple correcte el despatx 371
el despatx de professorat dels Serveis Lingüístics
el despatx multimèdia (Programa de millora i innovació docent)


Laboratoris

Exemple correcte el laboratori de fotografia
el laboratori de vídeo
el laboratori de gran format
el laboratori de fonètica
el laboratori de color
el laboratori de procediments antics


Tallers

Exemple correcte el taller d’escultura
el taller de gravat
el taller de pintura


Altres espais

Exemple correcte el plató d’escultura
l’estudi de gravació
el vestíbul
l’escala
el soterrani
la torre A
el bar
els menjadors universitaris
la copisteria
el solàrium (Esports)
el gimnàs de musculació
el pàrquing
l’auditori Antoni Caparrós


Biblioteques

Exemple correcte la biblioteca dels Serveis Lingüístics
la biblioteca del Departament


Ara bé, si el nom coincideix amb l’entitat formalment constituïda, aleshores s’escriu amb majúscula inicial.

Exemple correcte la Biblioteca de Farmàcia
la Biblioteca de Dret


Espais singulars

S’escriuen amb majúscula inicial les denominacions corresponents a dependències singulars, és a dir, les que són úniques, no repetides en edificis similars.

Exemple correcte el Paranimf de la UB
el Pati de Lletres
el Pati de Ciències
l’Aula Capella
l’Atri Solar de la Facultat de Física
l’Escala d’Honor del Rectorat


Hi ha, però, algunes estances que, per tradició i atès que s’hi fan actes protocol·laris, de transcendència, etc., s’escriuen amb majúscula inicial.

Exemple correcte l’Aula Magna de la Facultat de Biologia
la Sala de Graus Ernest Lluch
Més informació
Solà, J. Llibre d’estil de l’Ajuntament de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1995, pàg. 85.
Darrera actualització: 19-1-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Noms de lloc de la UB» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1265> [consulta: 2 febrer 2023].