Noms de lloc no catalans 

L’article s’escriu amb majúscula inicial i no experimenta cap contracció.

Exemple correcte Los Angeles
d’El Escorial
Le Havre
La Rioja


Però s’escriu amb minúscula inicial i es contrau l’article dels topònims no catalans amb forma catalanitzada.

Exemple correcte l’Havana
el Caire > del Caire
els Estats Units > dels Estats Units
el Sàhara>del Sàhara


Vegeu també el criteri L’article davant de noms de lloc no catalans.
Bibliografia
Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística. <http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/criteri_1_.pdf> [Consulta: 09 maig 2017]
Darrera actualització: 30-5-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Noms de lloc no catalans» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1068> [consulta: 27 maig 2022].