Dates, periods and events 

Capitalise all days, months, festivals, holidays, historical periods and historical events (Wednesday, August, Easter, Saint John’s Eve, the Middle Ages, the Tragic Week), but lowercase the seasons (the autumn semester, spring enrolment, winter, summer).
Darrera actualització: 26-10-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Recommended citation:
«Dates, periods and events» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2343> [consulta: 28 maig 2022].