Precisió lèxica 

A l’hora de redactar qualsevol text, però especialment els treballs acadèmics, cal utilitzar amb precisió les paraules i evitar, tant com sigui possible:
Darrera actualització: 4-2-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Precisió lèxica» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2640> [consulta: 13 juny 2021].