Abús de verbs amb significat precís utilitzats com a verbs semànticament buits 

Cal evitar l’ús de verbs semànticament plens, com ara existir, disposar, realitzar, constituir, etc., que tot i tenir un significat precís, a vegades s’utilitzen abusivament com si fossin verbs semànticament buits com ara fer, ser, haver-hi, tenir, etc.

 • Existir

  Exemple correcte Les dades obtingudes ens mostren que hi ha una relació directa entre aquestes dues variables.

  Exemple inadequat Les dades obtingudes ens mostren que existeix una relació directa entre aquestes dues variables.


 • Realitzar

  Exemple correcte Document sobre els codis QR fet a la Biblioteca de Lletres.

  Exemple inadequat Document sobre els codis QR realitzat a la Biblioteca de Lletres.


 • Disposar

  Exemple correcte Es tracta de mètodes contrastats i molt més ràpids que permeten obtenir resultats en un dia.

  Exemple inadequat Es tracta de mètodes contrastats i molt més ràpids que permeten disposar de resultats en un dia.


 • Constituir

  Exemple correcte L’ús dels procediments per aprendre no té una finalitat en si mateix sinó que és un mitjà per facilitar un aprenentatge significatiu i profund.

  Exemple inadequat L’ús dels procediments per aprendre no té una finalitat en si mateix sinó que constitueix un mitjà per facilitar un aprenentatge significatiu i profund.
Darrera actualització: 22-4-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Abús de verbs amb significat precís utilitzats com a verbs semànticament buits» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2635> [consulta: 21 juny 2021].