Enumeracions 

El guió llarg també introdueix enumeracions, en què cal deixar un espai en blanc entre aquest signe i la paraula següent.

Exemple correcte Cal presentar la documentació següent:
— el resguard de la matrícula
— una fotocòpia del document nacional d’identitat
— dues fotografies.
Darrera actualització: 3-5-2019
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Enumeracions» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=629> [consulta: 18 juliol 2019].