Skip to main content
La comunicació visual de la informació: una guia pràctica

La comunicació visual de la informació: una guia pràctica

Una part essencial la tasca quotidiana d'un/a docent implica la cerca, adquisició i refinament de dades per a construir una narrativa. Tot i així, les dades per si soles no expliquen la història; requereixen ser visualitzades per revelar anàlisis i patrons ocults. Per aconseguir una visualització efectiva, és crucial comprendre els principis lògics i perceptius que asseguren la seva capacitat comunicativa.

El llibre Comunicación visual de la información: qué y cómo podemos narrar con datos, escrit pel Dr. Mario Pérez-Montoro, suposa una guia per entendre com la visualització de la informació pot ajudar a comunicar dades de manera efectiva i eficient.

La comunicació visual de la informació és una disciplina transversal que utilitza representacions visuals per facilitar l’emmagatzematge, la interpretació i la comunicació de continguts proposicionals. Aquesta, es basa en principis de percepció i discriminació perceptiva per crear representacions visuals eficients i efectives.

Destaquem alguns punts claus:

  • Definició i funcions: la visualització de la informació es defineix com una disciplina transversal que representa visualment continguts proposicionals per facilitar l’emmagatzematge, la interpretació i la comunicació d’aquests continguts.

  • Infografia vs visualització de dades: un dels aspectes clau que tracta el Dr. Pérez-Montoro és la distinció entre infografia i visualització de dades. La infografia combina imatges i text amb objectius narratius, mentre que la visualització de dades representa conjunts de dades per presentar aspectes i relacions entre aquests.

  • Principis de la visualització: s'introdueixen els principis bàsics que regeixen la construcció de bones visualitzacions. Aquests principis inclouen la importància del context, els límits de la discriminació perceptiva i el principi de la ràtio dada/tinta, que suggereix que la quantitat d’informació presentada en una visualització ha de ser proporcional a l’espai utilitzat.

  • Alfabetització visual: finalment, el document destaca la necessitat d’una alfabetització visual per comprendre i presentar correctament la informació mitjançant recursos visuals com diagrames, mapes i gràfiques. L’alfabetització visual és una habilitat essencial en l’era digital, on la informació es presenta cada vegada més en format visual.

 

Bibliografia

Pérez-Montoro, M. (2022). Comunicación visual de la información: qué y cómo podemos narrar con datos. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). ISBN 978-65-89167-63-1 (digital). Disponible en: http://hdl.handle.net/2445/183791.

Sobre això

En aquest Portal del CRAI, trobaràs un recull d'eines i recursos TIC i TAC per ajudar als usuaris en el seu aprenentatge i la docència, així com píndoles formatives. Us podeu subscriure al Blog i estar sempre informats del que es vagi publicant.

Publicacions destacades

Contacte

La Unitat de Docència del CRAI gestiona i ofereix a la comunitat UB recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent.

  • Baldiri Reixac, 2 08028 Barcelona
  • +34934034731 / +34934034013
  • udcrai@ub.edu