Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PROJECTE: Vulnerabilidad del paisaje supraforestal pirenaico frente al ascenso del límite superior del bosque (subproyecto de botánica) (REN2002-04268-C02-01)

2003-2006
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Ninot Sugrañes, Josep M. (IP). Carreras Raurell, Jordi. Carrillo Ortuño, Amparo. Ferré Codina, Albert. Illa Bachs, Estela. Pérez Haase, Aaron.Vulnerabilitat del paisatge supraforestal pirinenc en front de l'ascens del límit superior del bosc (VULPIBOS)

Aquest projecte analitza diversos aspectes del paisatge supraforestal pirinenc, en relació amb un eventual ascens del límit del bosc (timberline), lligat al canvi global. Hem estudiat amb especial interès la dinàmica de la timberline, a escala de parcel·les i de paisatge. En el primer cas, vam analitzar l'estructura i composició de la vegetació, i la biologia de les poblacions i la dendrocronologia de Pinus uncinata, en 12 parcel·les d’estudi intensiu repartides pels Pirineus catalans. Pel que fa al paisatge, el vam estudiar per anàlisi d'aerofotogrames i eines de GIS, incorporant cartografia recent de vegetació i d’hàbitats.

Per sobre de la timberline, vam dedicar una especial atenció a dos grans tipus d'hàbitats alpins fràgils en front del canvi global: molleres i congesteres. A nivell més general, també vam caracteritzar els hàbitats supraforestals en termes fisiogràfics i cartogràfics, i basant-nos en els trets adaptatius de les plantes que formen les comunitats vegetals.

Com a resultats concrets més destacables, es poden esmentar:


Línia/es de recerca:
Ecologia de comunitats
Cartografia de la vegetació


Publicacions resultat del projecte:

Ferré, A.; Ninot, J.M.; Batllori, E.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Monje, X.; Vigo, J. 2013
From vegetation mapping to a prediction for landscape evolution in the Catalan Pyrenees.
Colloques Phytosociologiques XXIX: 227-235.
+ informació    
Lluent, A.; Anadon-Rosell, A.; Ninot, J.M.; Grau, O.; Carrillo, E. 2013
Phenology and seed setting success of snowbed plant species in contrasting snowmelt regimes in the Central Pyrenees.
Flora 208: 220-231.
+ informació    
Ninot, J.M.; Grau, O.; Carrillo, E.; Guàrdia, R.; Lluent, A.; Illa, E. 2013
Functional plant traits and species assemblage in Pyrenean snowbeds.
Folia Geobotanica 48: 23-38.
+ informació    
Illa, E; Lluent, A.; Carrillo, E. 2013
Canvis en la vegetació de les congesteres com a resposta a la variabilitat climàtica.
In: IX Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 149-156. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ informació    
Grau, O.; Ninot, J.M.; Callaghan, T.V. 2011
Interaccions entre la comunitat arbustiva de neret i el pi negre al límit superior del bosc.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu 2010: 64-65.
+ informació    
Grau, O.; Ninot, J.M.; Callaghan, T.V. 2011
Efecte dels arbusts en la dinàmica del límit superior del bosc de pi negre en resposta a simulacions de canvis ambientals als Pirineus centrals.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 165-170. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
Illa, E.; Lluent, A.; Carrillo, E. 2011
Gradient tèrmic i canvis de vegetació a les congesteres pirinenques.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 209-216. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
Ninot, J.M.; Batllori, E.; Carreras, J.; Carrillo,E.; Casals, P.; Casas, C.; Grau, O.; Gutiérrez, E.; Montané, F.; Puente, A. 2011
Reforestación natural en el dominio de Pinus uncinata del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
In: Ramirez, L.; B. Asensio (eds.), Proyectos de investigación en parques nacionales: 2007-2010: 139-158.
+ informació    
Puente, A.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2011
Canvis de la vegetació en el domini potencial del bosc de pi negre al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en el període 1956-2008.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 357-365. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
Batllori, E.; Camarero, J.J.; Gutiérrez, E. 2010
Current regeneration patterns at the tree line in the Pyrenees indicate similar recruitment processes irrespective of the past disturbance regime.
Journal of Biogeography 37: 1938-1950.
+ informació    
Batllori E.; Camarero, J.J.; Ninot, J.M.; Gutiérrez, E. 2009
Seedling recruitment, survival and facilitation in alpine Pinus uncinata treeline ecotones. Implications and potential responses to climate warming.
Global Ecology and Biogeography 18: 460-472.
+ informació    
Batllori, E.; Blanco-Moreno, J.M.; Ninot J.M.; Gutiérrez, E.; Carrillo, E. 2009
Vegetation patterns at the alpine treeline ecotone: the influence of tree cover on abrupt changes in species composition of alpine communities.
Journal of Vegetation Science 20: 814-825. DOI: 10.1111/j.1654-1103.2009.01085.x.
+ informació    
Batllori, E.; Gutiérrez, E. 2008
Regional treeline dynamics in response to global change in the Pyrenees.
Journal of Ecology 96: 1275–1288.
+ informació    
Ninot, J.M.; Batllori, E.; Carrillo, E.; Carreras, J.; Ferré, A.; Gutiérrez, E. 2008
Timberline structure and limited tree recruitment in the Catalan Pyrenees.
Plant Ecology and Diversity 1: 47-57.
+ informació    
Ninot, J.M.; Grau, O.; Batllori, E.; Camarero, J.J.; Carrillo, E. 2008
Winter drought impairs pine regeneration at the Pyrenean treeline.
In: Droughts: Causes, Effects and Predictions; Sánchez, J.M. (ed.). Nova Science Publishers, Inc. Nova York.
+ informació    
Batllori, E.; Carrillo, E.; Gutiérrez, E. 2008
Dinàmica del límit superior del bosc.
In: VII Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 115-130.
Batllori, E.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Gutiérrez, E.; Ninot, J.M. 2007
Estudi de la regeneració del pi negre al límit superior del bosc.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Any 2006: 42-43. Dept Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (document digital).
Ninot, J.M.; Carrillo, E.; Font, X.; Carreras, J.; Ferré, A.; Masalles, R.M.; Soriano, I.; Vigo, J. 2007
Altitude zonation in the Pyrenees. A geobotanic interpretation.
Phytocoenologia 37: 371-398.
+ informació    
Batllori, E.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Gutiérrez, E.; Ninot, J.M. 2006
Dinàmica espacial i temporal de l’ecotò superior del bosc de Pinus uncinata als Pirineus.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Any 2005: 50-51. Dept Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (document digital).
Batllori, E.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Gutiérrez, E.; Ninot, J.M. 2006
Estudi de la regeneració del pi negre al límit superior del bosc.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Any 2005: 48-49. Dept Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (document digital).
Carrillo, E. 2006
Ecosistemes d’alta muntanya: prats alpins i boscos de pi negre.
L’Atzavara 14: 5-16.
+ informació    
Illa, E,; Carrillo, E.; Ninot, J. M. 2006
Patterns of plant traits in Pyrenean alpine vegetation.
Flora 201: 528-546.
+ informació    
Wiegand, T.; Camarero, J.J.; Rüger, N.; Gutiérrez, E. 2006
Abrupt population changes in treeline ecotones along smooth gradients.
Journal of Ecology 94: 880-892.
+ informació    
Ferré, A., Carreras, J., Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2005
Assessing the natural interest of the landscape of Andorra, a mountain country under contrasting change of land use.
Acta Botanica Gallica 152(4): 443-455.
+ informació    
Illa, E.; Ninot, J. M. 2005
Aportación al conocimiento de la estructura funcional de los pastos alpinos de los Pirineos catalanes.
Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 141: 175-182.
+ informació    
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu