espais
Publicacions

L’espai físic d’aprenentatge a la universitat: codisseny d’entorns innovadors

bautistaGuillermo Bautista.
Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació (UOC) i Facultat d’Educació (UB).

annaAnna Escofet.
Facultat d’Educació (UB).

martaMarta López.
Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació (UOC).

Aquest és el títol d’un dels darrers volums de la col·lecció Quaderns de Docència Universitària, l’objectiu del qual és reflexionar sobre com han de ser les aules universitàries del segle xxi en el benentès que pensar en els espais educatius ―els usos que se’ls dona, els llocs que s’hi ocupen, les tecnologies que es fan servir― és un dels eixos de canvi necessaris per millorar les pràctiques educatives universitàries i implica pensar com es vol ensenyar i aprendre, com es vol passar el temps, quin tipus d’interaccions tenen i volen tenir les persones que els habiten.

Cal subratllar que no hi ha una única forma física en què l’aula ha de concretar-se, de manera sistemàtica i predictible, sinó que l’espai d’aprenentatge és iteratiu i orgànic. És a dir, canvia segons l’assignatura, els objectius docents, les activitats d’aprenentatge, els moments vitals i acadèmics de l’alumnat…, de manera que l’espai d’aprenentatge es va construint ―per part del docent― i reconstruint ―pel mateix alumnat― al llarg del temps.

Continuar llegint

Publicacions

Educar amb sentit transformador a la universitat

IDP

 

Secció Universitat IDP-ICE UB.

Educar con sentido transformador en la universidad, dels professors Pablo Rivera-Vargas, Raquel Miño-Puigcercós i Ezequiel Passerón, és un llibre sobre el sentit i el rol de la universitat actual. L’obra és el resultat de la iniciativa #educarconsentido, una sèrie de diàlegs en clau educativa i en format virtual, promoguda pel grup de recerca ESBRINA de la Universitat de Barcelona i l’ONG Faro Digital, que va veure la llum a ple inici del confinament ciutadà global, el març de l’any 2020. El seu objectiu ha estat construir un espai de reflexió col·lectiva i internacional al voltant dels principals interrogants i desafiaments que emergeixen davant la creixent digitalització de la vida quotidiana, que es van accentuar abruptament amb la pandèmia de la covid-19. A través de més de noranta diàlegs amb representants acadèmics, d’escoles, de la classe política, de la cultura i de la societat civil, provinents de vint-i-un països i quatre continents, #educarconsentido ha posat el focus en conèixer i compartir experiències i relats que promoguin la construcció d’un sistema educatiu transformador, capaç de construir i vincular els espais d’aprenentatge (presencials i virtuals) amb les necessitats de la ciutadania.

Continuar llegint

rec
Recursos

El Rebost del professorat: recursos de tota mena útils per al professorat

Eva González.
IDP-ICE UB.

monica

Mònica Mato
IDP-ICE UB.

El Rebost Professorat UB és un portal elaborat des de la Secció d’Universitat de l’IDP de la Universitat de Barcelona. Conté informacions bàsiques adreçades al col·lectiu docent sobre la docència, els recursos de què pot disposar, les normatives o el suport dels serveis transversals (mobilitat, TIC, idiomes, etc.), entre d’altres.

S’adreça, fonamentalment, al PDI que s’incorpora per primera vegada a la UB, tot i que pot ser útil per al professorat que ja fa temps que hi és, sobretot en l’apartat que tracta sobre docència.

Continuar llegint

mejorar
Publicacions

Nou llibre sobre com millorar les pràctiques de mestres

IDPSecció Universitat IDP-ICE UB.

Mejorar las prácticas de maestro és el nou llibre col·lectiu coordinat per Teresa Mauri, Joaquín Onrubia i Rosa Colomina aparegut a la col·lecció universitària editada per l’editorial Octaedro i l’IDP-ICE de la UB.

El llibre vol contribuir a la millora de les pràctiques de la formació inicial de mestres. Presenta una nova proposta de pràctiques que ha estat dissenyada i implementada per un equip conjunt d’innovació i investigació format pel professorat, d’escoles i de la universitat, implicat en la tutorització de les pràctiques de la formació inicial de mestres de primària.

Continuar llegint