Informació general: inscripcions

1. Procediment d’inscripció i de matriculació

La inscripció es formalitza per Internet. El període d’inscripció s’especifica a cada convocatòria de cursos.

La matrícula  es considerarà formalitzada quan s’hagi pagat l’import del curs.

Un cop pagada la matrícula, no s’acceptaran canvis ni anul·lacions i l’import d’aquesta no es retornarà llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

2. Formes de pagament

Les matrícules a les activitats que organitza l’ICE es poden pagar escollint una de les següents formes:

  • Per Internet amb targeta bancària.
  • Imprimint el justificant d’inscripció i anant amb aquest document a una entitat bancària a realitzar l’ingrés.
  • Per factura, seguint les indicacions que apareixen en el moment de la inscripció.

3. Inscripció i matrícula amb factura per a empreses o autònoms

Una empresa o un autònom pot pagar l’import de la matrícula. Si requereix una factura és imprescindible que se sol·liciti, indicant les seves dades fiscals i telèfon de contacte així com el nom i DNI de la persona que farà el curs.

En el procés d’inscripció s’inclou aquest tipus de pagament i el full que haurà d’emplenar l’empresa o l’autònom per sol·licitar la factura, la qual se li enviarà per correu electrònic, al més aviat possible.

És important que l’alumne, en aquest cas, no pagui el curs.

L’empresa o l’autònom haurà d’efectuar el pagament de l’import facturat de la matrícula abans de l’inici de curs.

4. Anul·lació de cursos i canvis en el programa

L’ICE es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba a un mínim de matriculació. En aquest cas, l’alumne afectat tindrà la possibilitat de matricular-se en qualsevol altre curs en què encara hi hagi places vacants. Si l’alumne no vol matricular-se a cap altre curs, se li retornarà l’import pagat pel curs anul·lat.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir-ne algun dels formadors en cas que , per raons justificades, no hi pogués assistir.