Recull de pòsters presentats a la jornada «l’Aprenentatge Servei i les Missions de la Universitat»

Autor
Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació. Grup ApS(UB)
Tipo
Publicació digital
Año
Col·lecció digital
Col·lecció Jornades, congressos i simposis

El divendres 22 de març del 2019 va tenir lloc la jornada « L'aprenentatge servei i les missions de la universitat», organitzada pel Grup d’Aprenentatge Servei de la Universitat de Barcelona a la Facultat de Economia i Empresa amb la col·laboració de l'ICE.

El propòsit de la jornada, amb més d’un centenar d’assistents, era doble, per una banda, reflexionar sobre el sentit de la universitat compromesa amb el seu entorn i per altra, fer visibles les accions desenvolupades pel professorat en les missions de la universitat.

La inauguració va ser a càrrec de M. Cristina Poblet, membre del Grup ApS (UB). Com a paper moderador va estar present la Laura Campo (UB). I al llarg de la taula rodona vam comptar amb la presencia de Josep M. Puig (UB) amb la mirada des de la docència. En David López (UPC) amb la mirada des de la recerca. I la M. Rosa Terradellas (UdG) amb la mirada des de la responsabilitat social. També va tenir lloc una sessió per presentar 23 pòsters d’estudiants, de professorat i d’investigadors pertanyents a àrees molt diverses de coneixement. l’aprenentatge servei així com les iniciatives en què treballen per fomentar el compromís social de la universitat