Reflexions sobre l’educació i el professorat

Autor
Buisán Serradell, C. ; Echebarria, I. ; Martínez, M.
Tipo
Publicació digital
Editorial
Institut de Ciències de l'Educació (ICE). Universitat de Barcelona
Año
Col·lecció digital
Col·lecció Comunitat i Sostenibilitat

La proximitat del quarantè aniversari de la fundació de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona l’any 1969, ens va estimular a preparar la celebració d’aquesta fita amb l’edició d’aquesta obra.

Cal agrair la coordinació d’aquest treball a l’equip directiu que ens va precedir. El Dr. Miquel Martínez com a director i el professor Iñaki Echebarria com a director adjunt, així com la pacient i persistent secretària Dra. Carme Buisán han fet una feina omnicomprensiva i calidoscòpica d’especial mèrit. També cal fer constar l’excel·lent i laboriosa revisió lingüística a càrrec de la Sra. Maria Antònia Espasa. Aquest reconeixement s’ha de fer extensiu a totes les persones que han participat en aquests quaranta anys d’aventura educativa. I com és lògic, en especial als autors que amb la seva aportació han entregat les seves idees, que es complementen entre elles i il·luminen la narració bàsica d’aquest llibre. Tampoc s’hagués pogut arribar fins aquí sense el suport institucional de la mateixa universitat i de les diverses administracions educatives, que han fet possible que la nostra organització s’hagi convertit en un referent nacional i internacional del desenvolupament professional de l’activitat docent. Confiem que en un futur es pugui mantenir i augmentar aquest actiu. Com es diu a continuació, aquesta obra no tracta tant de ser un recull històric sistemàtic com un seguit de reflexions i d’experiències sobre els temes d’actualitat de l’educació d’avui al voltant dels àmbits d’actuació de l’Institut.

Al llarg del període commemorat, la naturalesa i les funcions de l’ICE han variat notablement i han incorporat successives iniciatives dels diferents equips directius. En qualsevol cas, és indubtable que el resultat és excepcionalment ric, i això facilita la connexió entre la universitat i el sistema educatiu, així com la conjunció de la formació, la innovació i la recerca de tot l’àmbit pedagògic...