Formació en competències bàsiques de persones adultes: la diversitat a l’aula 1

Autor
Aranda, X. ; Díaz, M. ; Formariz, A. ; Martínez, M. ; Masdeu, B. ; Núñez, N. ; Sáinz, I. ; Bayarri, E. ; Boneu, B. ; González, G. ; Guasch, E. ; Herranz, C.
Tipo
Publicació digital
Editorial
Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
Año
Col·lecció digital
Col·lecció Comunitat i Sostenibilitat

Formació en competències bàsiques de persones adultes: la diversitat a l’aula 1. Relats de classe, retalls de vida (I)

En qualsevol aula, sigui d’infants, de joves o de persones adultes, tots els alumnes són diferents, amb les seves peculiaritats a l’hora d’aprendre i amb tot un bagatge de sabers (coneixements, saber fer i saber estar) acumulats al llarg de la seva trajectòria vital; per tant, trobem diferències notables (lògiques i necessàries) entre uns i altres. Però mentre hi ha una abundant literatura sobre el treball de les diferències a l’aula en primària i secundària, és a dir, en la infància i l’adolescència, no és fàcil trobar reflexions i pràctiques sistematitzades o bones pràctiques sobre la gestió de les diferències en els cursos o tallers destinats a persones adultes.

La bibliografia és molt reduïda, les poques revistes especialitzades contenen nombrosos articles que reflexionen sobre la diversitat des de diferents angles, però amb poques descripcions de recursos o limitats a aspectes molt concrets. Per aquesta raó, un grup de professionals de la formació de persones adultes, des de pràctiques i camps molt diversos —aprenentatge del català per a adults, escoles d’adults, centres cívics, centres penitenciaris o entitats del tercer sector—, però amb aquesta realitat compartida, hem posat en comú les experiències que hem dut a terme en el nostre treball a l’aula o a qualsevol espai educatiu, per tal de pensar-hi, veure’n els clarobscurs i que aquestes reflexions i relats serveixin per compartir-les amb altres companys...