V Jornada d’Intercanvi d’Experiències de la Família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Autor
Casanovas i Mussons, A. ; Fernàndez Viciana, A. ; Gil Fernàndez, À. ; Martínez Martínez, M. ; Nus Rey, P.
Tipo
Publicació digital
Editorial
Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona
Año
Col·lecció digital
Col·lecció Jornades, congressos i simposis

La família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat és una família molt dinàmica, en constant esforç per adaptar-se a les noves tendències del món educatiu i les seves metodologies. Les trobades, usualment bianuals dels seus professionals, permeten l’intercanvi d’experiències i empenyen El professorat a nous reptes en els seus centres educatius.

Compartir experiències beneficia els professors i professores pel contacte amb metodologies i/o enfocaments exposats per d’altres centres educatius, però en última instància el benefici d’aquestes trobades és per als nous professionals que es preparen en cadascun dels instituts d’arreu de Catalunya: l’alumnat. Fa dos anys de la darrera Jornada d’Intercanvi d’Experiències. No és molt de temps, i en canvi, si són força les propostes que ens ha fet arribar el professorat. De totes elles, se’n deriven dos grans àmbits temàtics que són l’acompanyament de l’alumnat en el marc de la inclusió educativa i les metodologies, estratègies i experiències que afavoreixen l’assoliment de les competències professionals.

Les presents jornades s’han organitzat a partir d’un grup de treball de l’Institut de Ciències de la Universitat de Barcelona que han participat conjuntament en altres ocasions en temes relacionats amb aquesta família professional. Ha estat una gran oportunitat per desenvolupar un treball cooperatiu, engrescador i enriquidor que posarem al servei d’altres accions de formació.