Habilitats comunicatives i comunicació no violenta

Estado matrícula
Matrícula tancada

Descripció:

Una situació anòmala com la que vivim (postconfinament, pandèmica i incerta) ha fet que moltes de les dinàmiques relacionals hagin canviat, i que molts elements estressors hagin aparegut o multiplicat el seu efecte.
En aquest context, la comunicació inter- i intrapersonal esdevé un element clau per garantir la qualitat de les nostres relacions i afavorir un espai de treball més agradable, productiu i segur.

A través d’un recorregut per vuit sessions d’aprenentatge i pràctica d’habilitats comunicatives basades en la comunicació no violenta (CNV) ampliarem la caixa d’eines per enfrontar-nos a aquests nous reptes.

Què és la CNV?

La CNV és un procés de comunicació desenvolupat per Marshall Rosenberg a començaments dels anys seixanta. Aquest procés està basat en la idea que tots els éssers humans tenen la capacitat de ser compassius, i només recorren a la violència o a comportaments que fan mal a altres quan no tenen estratègies més efectives per satisfer les seves necessitats.

S’enfoca en tres aspectes:

•    Autoempatia: definida com una percepció profunda i compassiva de l’experiència interior pròpia.
•    Empatia: entendre i compartir una emoció expressada per un altre.
•    Expressió honesta: definida com el fet d’expressar-se d’una manera autèntica que faci més probable que sorgeixi la compassió dels altres.

La CNV és més que un mètode que cal aprendre i aplicar. És un canvi d’actitud en la forma de relacionar-se amb un mateix i amb els altres, que permet un contacte més sincer i lliure tant cap a dins com cap a fora.


Objectius

Reforçar la confiança i la qualitat comunicativa
Conèixer les bases de la CNV
Proporcionar recursos per poder practicar i integrar els coneixements

Continguts:

1. Els patrons de comunicació que trenquen la connexió
Aprendre a reconèixer els patrons de comunicació que ens allunyen de la connexió i el reconeixement mutu és un pas necessari per poder-los transformar.

2. La intenció, les observacions, els sentiments i l’atenció
La intenció: només quan sabem quina és la intenció podem utilitzar una forma de comunicació coherent. Si no som conscients d’això, la nostra comunicació serà reactiva.
L’impacte positiu que té en la nostra comunicació saber distingir les observacions i els sentiments dels nostres pensaments.
La importància que té en la nostra comunicació desenvolupar la capacitat d’atenció.


3. Maneres d’escoltar i de respondre missatges difícils
Les quatre maneres d’escoltar i de respondre un missatge difícil per trencar el cercle viciós de l’escalada dels conflictes i els malentesos.

4. Les necessitats
Reconèixer les necessitats i saber distingir-les de les accions, comportaments i estratègies per connectar amb la humanitat de les persones.

5. L’empatia
Saber què és l’empatia i també què no és per connectar amb qualitat amb els altres i escoltar més enllà de les paraules.

6. L’honestedat
Aprendre a dir la nostra veritat de manera que tingui més probabilitats de ser escoltada pels altres.

 

7. Les peticions
La porta per fer-nos càrrec de les nostres vides i ser-ne protagonistes.


8. Aplicacions de la CNV
Alliberament emocional: fer-nos càrrec de les nostres emocions sense carregar amb les dels altres.
Gestionar conflictes.


Metodologia:

Farem vuit sessions de dues hores i mitja, amb la metodologia següent:
●    10 % de teoria.
●    50 % de dinàmiques d’aprenentatge.
●    20 % de posada en comú, en gran grup o en grups petits.
●    10 % de propostes de futur (què podem fer perquè aquest taller signifiqui un canvi en el nostre dia a dia).

Destinataris: docents d’educació infantil, primària, secundària, escoles d’adults, orientadors, psicopedagogs d’EAP, SEETDIC i qualsevol persona interessada.

Formadors/es:

Francesc Bonada
Responsable d’Organització i Sostenibilitat de l’Autoritat Portuària de Barcelona. Formació acadèmica:
Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Ramon Llull (Barcelona).
Màster Practitioner en Programació Neurolingüística a l’Institut Gestalt de Barcelona.

 

Executive coach a l’Escola Europea de Coaching (Barcelona).
Consultor del màster en Desenvolupament Organitzacional del GR Institute de Tel-Aviv (Israel).
Facilitador certificat de comunicació no violenta per The Center for Nonviolent Communication.
Creador de rumbointerior.com.


Dani Muxi
Facilitador certificat de comunicació no violenta per The Center for Nonviolent Communication.
Divulgador de la CNV en diferents canals:
YouTube: youtube.com/c/DaniMuxi
Telegram: t.me/danimuxi_cnv
Director creatiu de Conecta 3, un programa de ràdio nascut el 2016 que té la finalitat de divulgar la CNV.
Des del 2014 ofereix formació en CNV a persones, col·lectius i organitzacions.


Tant Dani Muxi com Francesc Bonada estan acreditats com a formadors certificats per The Center for Nonviolent Communication. Les hores d’aquest curs es comptabilitzen com a hores de formació en cas que en un futur es vulgui dur a terme el procés de certificació a The Center for Nonviolent Communication.

Calendari:
Octubre: 13, 20, 27
Novembre: 3, 10, 17, 24
Desembre: 1
Horari: 17.30 a 20 h

Format: presencial.
Lloc: Campus Mundet.

Total hores a certificar: 20 h

Requisits de certificació
Assistència al 80 % de les hores presencials i elaboració d’un treball complementari. Les dues condicions són necessàries per poder obtenir el certificat
Places: 15-20 com a màxim
 
Període d’inscripció:  

Del 6 de setembre al 9 d’octubre

Inscripció per Internet:
Formulari de matrícula

Preu: 95 €
Informació i/o consultes:
idp.cursos@ub.edu
Telèfon: 934 035 172


Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.
.