STEAMConf22

La 8a edició, de STEAMConf Barcelona,  marca un punt d’inflexió en la seva trajectòria amb la signatura d’un acord, entre el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), i STEAM-SokoTech per Fundació Ciència en Societat.