XXIII TROBADA DE PROFESSORAT DE CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT DEL BATXILLERAT

Estado matrícula
Matrícula tancada

te

Els Reptes del Canvi Climàtic

Dijous, 26 de gener de 2023, de 15.00 a 20.00 h

Lloc: Aula Magna, Facultat de Ciències de la Terra (UB)
info

Abunden les dades que ens mostren que l’activitat humana sobre el medi ambient és el factor principal disruptor del clima. La lluita contra l’escalfament global és a l’agenda dels països, i organismes internacionals obertament declaren que és un objectiu urgent que no pot ser traspassat a les generacions futures. Tot i així,  ja s’assumeix que no es compliran els compromisos signats a la cimera del clima de Paris del 2018, de reducció de l’escalfament global a +1.5°C respecte els temps pre-industrials. La necessitat de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, responsables de l’escalfament global, ens empeny cap a una transició a fonts d’energia netes i renovables cada cop més urgent.

Durant aquesta jornada presentarem, primer, el funcionament del sistema climàtic global i els avenços en la modelització i predicció d’escenaris futurs. En segon lloc, analitzarem els registres geològics del canvi climàtic, incidint sobre les seves causes, les interaccions entre atmosfera, biosfera, hidrosfera i la geodinàmica interna del planeta. Finalment, abordarem la transició energètica, els reptes tecnològics que suposa i la problemàtica geopolítica relacionada amb l’explotació de nous recursos minerals i les emissions de CO2.

Vivim temps de preocupació per la salut del nostre planeta; és responsabilitat de la comunitat científica posar  a mans de la societat la informació científica necessària per a prendre decisions per a la mitigació dels efectes del canvi climàtic global.

:: Programa de la Jornada ::

Inscripcions: fins al 12 de gener de 2023