Història, memòria i didàctica dels camps de concentració nazis: els casos de Dachau i Mauthausen-Gusen

Estado matrícula
Matrícula tancada

Descripció

Taller de formació de professorat amb el focus posat en la divulgació de la història i la memòria dels camps de concentració nazis mitjançant un apropament didàctic. A través de quatre sessions, s’abordaran els casos d’estudi dels Camps de Concentració de Dachau i Mauthausen-Gusen, el quals s’analitzaran a través de tres elements: història, memòria i didàctica.

Referent a Dachau, es realitzarà un apropament històric al rol exercit pel camp dins el context de la pujada al poder del nacionalsocialisme, es reflexionarà sobre el procés de memorialització viscut en aquest espai des dels anys 60 del S.XX, i s’observaran les diferents accions i estratègies de caire didàctic desenvolupades en l’actualitat des del Dachau Memorial.

Referent a Mauthausen-Gusen, es realitzarà un apropament històric al rol d’aquests camps dins l’univers concentracionari nazi, amb especial èmfasi a la història dels milers de deportats espanyols internats en aquests camps; es reflexionarà sobre el procés de memorialització viscut per ambdós camps en perspectiva comparada, i s’observaran les diferents accions i estratègies de caire didàctic desenvolupades en l’actualitat des del Mauthausen Memorial.

A través d’aquesta triple aproximació històrica, memorial i educativa, s’ubiquen Dachau i Mauthausen-Gusen en perspectiva de passat, a la vegada que s’analitzen com a espais paradigmàtics d’un present en què juguen un important rol patrimonial, turístic i educatiu.


Objectius

  • Repassar les claus històriques de l’univers concentracionari de l’Alemanya nazi a través dels casos de Dachau i Mauthasen-Gusen.
  • Reflexionar sobre la relació entre l’ascens del nacionalsocialisme a Alemanya i el plantejament d’una estratègia repressiva encaminada a l’extermini.
  • Contextualitzar la història i la memòria de l’exili republicà espanyol dins l’estratègia repressiva i exterminadora del nazisme a Europa.
  • Observar les particularitats del procés de memorialització dels camps de concentració de Dachau, Mauthausen i Gusen.
  • Conèixer el plantejament museístic i la projecció didàctica del Dachau Memorial i el Mauthausen Memorial.
  • Generar un espai de coneixement i reflexió per a la pràctica docent en l’àmbit de la memòria històrica dels camps de concentració nazis.
  • Posar a l’abast del professorat català les diferents estratègies i activitats educatives promogudes des del Dachau Memorial i el Mauthausen Memorial.
  • Promoure el desenvolupament d’activitats didàctiques vinculades a la memòria dels camps de concentració nazis.
  • Apropar els darrers debats pedagògics sobre la memòria dels camps de concentració nazis al professorat de Catalunya.

Continguts

Sessió 1.: Auge del nazisme i consolidació del seu sistema concentracionari: història i memòria del camp de Dachau.

Sessió 2: La projecció patrimonial i educativa del Dachau Memorial.

Sessió 3: Deportació, treball forçat i extermini: història i memòria dels camps de concentració de Gusen i Mauthausen.

Sessió 4: La projecció patrimonial i educativa del Mauthausen Memorial.

 

Metodologia

Cadascuna de les quatre sessions del curs s’estructura d’igual manera. En una primera part, una persona experta impartirà una ponència específica on s’hi tocaran els temes relatius a l’estructura de la sessió. A la segona, s’obrirà un espai per al debat i la reflexió introduït per la persona moderadora de la sessió, qui plantejarà l’aprofundiment d’alguns del temes tractats durant la ponència, i donarà pas a què les persones participants del seminari plantegin les qüestions o reflexions pertinents a la persona experta que ha impartit la ponència.

Aprofitant els inputs rebuts al llarg de tot el curs, cada participant haurà de realitzar l’entrega d’un exercici on plantejarà un treball previ a una hipotètica visita escolar a alguns dels dos Memorials analitzats durant el curs.

Destinataris

Professorat d’ESO i Batxillerat, i altres agents educatius

Persona formadora

David González Vázquez (EUROM)

Patricia Prieto Soto (Dachau Memorial)

Christian Dürr (Mauthausen Memorial)

Calendari i horari

De 16:00 a 17:45

Sessió 1: Dijous 19 de octubre

Sessió 2: Divendres 20 de octubre

Sessió 3: Dijous 26 de octubre

Sessió 4: Divendres 27 de octubre

Idioma: Castellà

Modalitat: En línia

Hores

20 hores. 7 d’assistència a les sessions online i 13 de treball autònom

Requisits de certificació

Assistència al 80% de les hores de formació síncrona, i valoració positiva del treball final.

Places

50

Període d’inscripció

fins 10 octubre 2023

 

Enllaç d’inscripció

Formulari de matriculació

Preu:

Gratuït

 

Coorganitza:

EUROM-European Observatory on Memories – Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona.

Informació

idp.cursos@ub.edu

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.