Taller:Descobrir el que ha estat silenciat: Didàctica sobre la participació italiana a la Guerra Civil i l’experiència dels bombardejos

Estado matrícula
Matrícula tancada

Granollers, dijous, 30 de novembre de 2023

Barcelona, 1 de desembre de 2023

Descripció

Aquest taller és el resultat de la creació d'un espai de treball estable integrat per diversos investigadors i institucions d'arreu de l'Estat i d'Itàlia que busca reflexionar sobre la memòria i els oblits de la participació italiana en els bombardejos sobre pobles i ciutats durant la guerra civil, millorar el coneixement sobre aquesta matèria i abordar la qüestió de les reparacions i el reconeixement. Després d'un primer encontre a Gernika l'any 2022 i fruit d'aquesta primera posada en comú de recerques i experiències, s'organitza aquest taller destinat a professorat i altres professionals de la didàctica de les ciències socials per a donar a conèixer millor aquesta història i les diferents propostes didàctiques que s'han desenvolupat.

Objectius

  • Proporcionar eines teòriques i de coneixement al professorat sobre la Guerra Civil a Catalunya, l’experiència dels bombardejos i la participació italiana en el conflicte.
  • Generar un espai de coneixement específic al voltant de la participació italiana en la Guerra Civil i l’impacte dels bombardejos.
  • Oferir experiències pedagògiques diverses desenvolupades per professionals i institucions que es poden implementar a l’aula.
  • Apropar perspectives locals en la didàctica de la història i les ciències socials.
  • Promoure experiències immersives a través de les visites als espais de memòria de cada ciutat.
  • Reconèixer els oblits i la importància de la memòria en l’ensenyament de la història.
  • Potenciar futures línies de treball pedagògic al voltant de la matèria.

Metodologia

Aquest taller de formació es presenta de manera híbrida, i el plantejament metodològic consta de dos eixos:

El primer són les dues sessions teoricopràctiques d’una durada de dues i tres hores cadascuna. En aquestes sessions s’oferiran eines pedagògiques pràctiques i teòriques per abordar a l’aula la història dels bombardejos i de la participació italiana a la Guerra Civil Espanyola i, en particular, el seu impacte local a Barcelona i Granollers.

El segon eix són les visites guiades i raonades als espais de memòria relacionats amb els bombardejos a Granollers, oferint al professorat la possibilitat d’implementar a l’aula aquesta activitat.

Al final del curs els assistents hauran de lliurar una petita síntesi reflexiva del seminari.

Ponents:

Ramon Arnabat  (Universitat Rovira i Virgili); Ginés Puente (Universitat Jaume I) Joan Garriga (historiador); Montse Armengou (periodista); Carlo Greppi (Universitat de Torino); Gemma Bigi (n Istoreco - istituto storico di Reggio Emilia); Carlo Ridolfi (Associazione culturale RETE di Cooperazione Educativa); Valentina Certo (Associazione culturale RETE di Cooperazione Educativa); Anna Pastor (Ruta al Exilio); Toni Orensanz (Periodista i escriptor); Josep Casanovas (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya); Idoia Orbe (Museo de la Paz de Gernika); Ana Laura Bertero (Arquitecta);  Axel Baget (historiador) i Morreres; Marta Trill Gutiérrez (historiadora); Ida Mauro (Universitat de Barcelona).

Destinataris

Professorat de l’àmbit d’especialitat de ciències socials d’ESO i Batxillerat.

Núm. Places:  50

PROGRAMA

30 de novembre. Granollers. Can Jonch, centre de cultura per la pau

16:00 – 17:30     Pràctiques educatives: silencis i memòries. Experiències educatives i visita als espais de memòria de la ciutat.

17:30 – 18:00     Pausa

18:00 – 20:00     La participació italiana en la Guerra Civil espanyola. Una panoràmica de la investigació i la difusió a Espanya i Itàlia

1 de desembre. Barcelona. Edifici Historic UB – Sala de Graus

17:00 – 20:00 Experiències didàctiques sobre la Guerra Civil, els bombardejos i la participació italiana.

Modalitat: presencial i en línia

Hores: 10 (7 d’assistència a les sessions presencials i 3 de treball autònom)

Requisits de certificació

Assistència al 80% de les hores presencials i lliurament d’un treball sobre el contingut de les sessions.

Període d’inscripció:

Del 16 d’octubre al 23 de novembre de 2023

Preu:

Gratuït

Inscripció:

Formulari de matriculació

Organitza:

EUROM-European Observatory on Memories – Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona

Ajuntament de Granollers – Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau

Fundación Museo de la Paz de Gernika

Amb la Col·laboració de:

Istoreco, Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea. Provincia de Reggio Emilia

Associazione culturale RETE di Cooperazione Educativa

Associació L’Altra Memoria

ISOCAC-Universitat Rovira i Virgili

Informació i consultes 

www.ub.edu/idp 

A/e: idp.cursos@ub.edu 
Tel.: 934035172

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

 

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.