• Misused English words and expressions in EU publications

    L’extensió de l’ús de l’anglès afavoreix la proliferació d’usos poc genuïns d’algunes expressions, fins i tot a les mateixes institucions europees. Jeremy Gardner ha fet una llista de 127 expressions usades sovint incorrectament. Vegem-ne un exemple: Adequate – Explanation: ‘Adequate’ is frequently used with the meaning of  ‘appropriate’. However, its…

    Continua llegint