• 3a edició de l’Interuniversity style guide for writing institutional texts in English

    Ja podeu consultar la tercera edició del Manual d’estil universitari per a la redacció de textos institucionals en anglès. La nova edició revisada i ampliada ofereix criteris per a la redacció dels textos institucionals en anglès sobre ortografia, puntuació, majúscules i minúscules, entre d’altres. També incorpora models de…

    Continua llegint

  • Nomenclatura de gestió universitària

    Com s’ha de dir en anglès adjunt al rector, assignatura convalidada, catedràtic, centre adscrit, centre de recursos de suport a la docència, delegat del rector o diplomatura? El diccionari en línia Nomenclatura de la gestió universitària recull fins a 465 termes amb les equivalències a l’anglès…

    Continua llegint