Class Talk

Dins l’aula o en el laboratori, la interacció amb els alumnes se sol dur a terme mitjançant un repertori de frases freqüents d’estructura relativament fixa. Segurament, tots hem sentit o hem produït frases similars a aquestes:

Farem un descans de cinc minuts a la mitja part.
Si us plau, si algú arriba tard, que entri sense fer soroll.
Seguim des d’on ens vam quedar l’altre dia.
Per cert, el 12 de maig no hi haurà classe.
Em seguiu?
En efecte, aquest és el quid de la qüestió.
Els de l’última fila, ho veieu bé?
Tothom té ja una còpia de l’esquema davant seu?
A quines conclusions heu arribat?
Com que se’ns ha acabat el temps, continuarem amb això durant la pròxima classe.
Em deixeu passar, si us plau?

Al Class Talk trobareu la traducció a l’anglès d’aquestes expressions i de moltes més, amb la possibilitat d’escoltar-ne la pronúncia correcta. Les expressions estan classificades segons la situació en què és més probable que es produeixin (Primer dia del curs, Inici de la classe, Al laboratori, etc.).