Citacions textuals

En el cas de les citacions textuals, cal posar en majúscules la primera lletra de la transcripció d’un text, d’un fragment amb sentit complet. El text transcrit es marca amb cometes baixes i en aquest cas habitualment sol anar precedit de dos punts, encara que pot no portar-ne.

Exemple adequatCom deia Fuster: «La metafísica, les preguntes vibrants sobre el sentit de la vida i el destí de l’home, venen després de sopar».


Exemple no admissibleLa gent sortia al carrer amb el crit de «visca la república!»


Si la citació és fragmentària i queda integrada en el text que es redacta, aleshores es mantenen les cometes però no s’ha de fer ús de la majúscula inicial.

Exemple adequatBlegen es veié amb cor d’escriure que «ja no pot negar ningú» la «historicitat fonamental de la tradició grega», la seva «solidesa i veracitat essencial».


Exemple no admissibleLa guerra de Troia fou un «Intent infructuós de restaurar un imperi que dequeia».


En el cas que es faci la citació parcial d’un text amb supressions al començament o a l’interior; el fragment s’ha d’adaptar a la puntuació resultant i, si cal, s’han de fer els canvis de majúscules i minúscules que siguin pertinents, sense tenir en compte les majúscules i minúscules de l’original.


Exemple adequat
  • Text original:

    «Tots ells, però, serveixen de font de subministrament de materials per a la deriva litoral. No obstant això, tenint en compte el seu funcionament hidrològic peculiar, pot donar-se el cas que passin diversos anys sense que aquests cursos fluvials desguassin a la mar.»

  • Text amb supressions:

    «Tots […] serveixen de font de subministrament de materials per a la deriva litoral. […] Pot donar-se el cas que passin diversos anys sense que aquests cursos fluvials desguassin a la mar.»

Darrera actualització: 23-1-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Citacions textuals» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1268> [consulta: 4 març 2024].
Pujar al principi de la pàgina