Taules i il·lustracions

Els textos de les taules i les il·lustracions inclosos en un document poden rebre un tractament tipogràfic molt divers. Així i tot, és convenient establir alguns criteris bàsics per evitar solucions gràfiques massa diferents.

Els títols o els peus de les taules i les il·lustracions sempre han de començar amb majúscula.

Exemple adequatImatge sense text alternatiu definit

Exemple no admissibleFulles de Quercus illex
figura 3. Fulles de Quercus ilex


Taules

En les taules, a banda del títol o del peu de la taula, habitualment també s’escriuen amb majúscula inicial els encapçalaments de les columnes i, si n’hi ha, els de les línies.

Exemple adequatImatge sense text alternatiu definit


Quan les dades que inclou la taula són mots o sintagmes breus es poden escriure en minúscula. En canvi, si són frases o sintagmes més complexos és millor fer servir la majúscula inicial.

Exemple adequatImatge sense text alternatiu definit


La qüestió més important en aquest cas és que es mantingui un criteri uniforme en tot el text.

Il·lustracions

En el tractament dels textos que puguin contenir les il·lustracions, es pot mantenir el criteri establert en l’apartat anterior.

Els textos que fan de títol en alguna part de la il·lustració —com ara els eixos d’una gràfica o d’un diagrama de barres, etc.— poden rebre el mateix tractament que els encapçalaments de columna de les taules i, per tant, és recomanable que s’escriguin amb majúscula inicial.

Exemple adequatImatge sense text alternatiu definit


Pel que fa a la resta de textos, el fet de posar-los amb majúscula inicial o no és més una qüestió de tria personal. L’exigència de la majúscula queda per als casos de textos amb estructura complexa o oracional. En canvi, els mots o sintagmes breus poden aparèixer tant en minúscula com amb majúscula inicial. El més important és mantenir un criteri uniforme en tot el document.

Exemple adequatImatge sense text alternatiu definit

Exemple adequatImatge sense text alternatiu definitLlegendes

En les llegendes que acompanyen alguns tipus d’il·lustració —com ara mapes i gràfics— els textos poden anar amb majúscula, sobretot si el text és una frase o té una estructura complexa. Si abans del text explicatiu, però, hi ha dos punts o el signe igual, el text ha d’anar en minúscula.

Exemple adequatImatge sense text alternatiu definit

Exemple adequatImatge sense text alternatiu definitRemissions internes

Quan en un text es remet a una figura, una taula, un gràfic, etc., no s’ha de començar amb majúscula inicial el mot que hi fa referència.

Exemple adequatEn la figura següent (figura 1) apareix un detall d’una fulla de Quercus ilex.

Exemple no admissibleEn la Taula 2, es pot veure la distribució de responsabilitats dels membres.
Darrera actualització: 17-10-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Taules i il·lustracions» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1271> [consulta: 24 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina