Norma general

 • Els articles definits el i la s’apostrofen davant de vocal o hac muda.

  Exemple adequatl’estudiant, l’aula, l’oposició, l’híbrid, l’asimetria

  Exemple adequatl’Alguer, l’Hospitalet, l’Enric, l’Havana, l’Índia, l’Úrsula


  L’article la no s’apostrofa davant de les vocals i o u àtones (precedides o no de la consonant hac).

  Exemple adequatla institució, la universitat, la història

  Exemple adequatla Isabel, la Urgell, la Humberta


  No s’apostrofa tampoc davant dels mots una (referit a l’hora), ira i host, ni en el topònim la Haia.

  Exemple adequatla una del migdia
  el control de la ira
  la host invasora
  la declaració de la Haia


 • Els articles personals en i na s’apostrofen davant de vocal o hac muda.

  Exemple adequatn’Oriol, n’Hug, n’Aina, n’Imma


  L’article na no s’apostrofa davant de les vocals i o u àtones (precedides o no de la consonant hac).

  Exemple adequatna Isabel, na Urgell, na Humberta


 • La preposició de s’apostrofa davant de vocal o hac muda.

  Exemple adequatd’hora, d’universitats, d’asimetria, d’en Jaume

  Exemple adequatd’Antropologia, Eugeni d’Ors, d’Horta


 • Els pronoms febles s’apostrofen davant dels verbs que comencen amb vocal i també en les combinacions de dos pronoms o més, davant o darrere del verb.

  Exemple adequatl’aprovaré, l’escric, n’il·lustra

  Exemple adequatte’n recordes, me’n torno, s’ho pensarà
             
  Exemple adequatmenja-t’ho, dona-l’hi, afegeix-te-n’hi


  En el cas de combinació de dos pronoms o més, l’apòstrof se sol escriure tan a la dreta com sigui possible.

  Seguint la mateixa regla que s’aplica en els casos de l’article la, el pronom feble femení la no s’apostrofa davant de les vocals i o u àtones (precedides o no de la consonant hac).

  Exemple adequatla ignoren, la unifiquen, la hipnotitza, la hi portaré
Darrera actualització: 12-4-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Apostrofació: norma general» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1274> [consulta: 23 setembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina