Desenvolupament de les sigles

Quan es desenvolupa una sigla per aclarir-ne el significat, només cal escriure en majúscula els mots afectats per la funció distintiva de la majúscula, com ara els noms propis d’institucions o organismes. En cas contrari, el desenvolupament de la sigla cal escriure’l en minúscula.

Exemple adequatONU (Organització de les Nacions Unides)

Exemple adequatVHB (virus de l’hepatitis B)


Aquest criteri també és vŕlid a l’hora de desenvolupar una sigla en una llengua diferent del catalŕ.

Exemple adequatTSH (de l’anglčs, thyroid-stimulating hormone)

Exemple no admissibleles cčl·lules NK (de l’anglčs, Natural Killers)


En canvi, cal respectar les normes gramaticals de les llengües segons les quals algunes paraules han d’anar sempre amb majúscula inicial, com ara els substantius en el cas de l’alemany.

Exemple adequatPBE, sigla de l’expressió alemanya Perlsucht Bacillenemulsion.
Darrera actualització: 15-11-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Desenvolupament de les sigles» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1304> [consulta: 5 març 2024].
Pujar al principi de la pŕgina