Remissions a parts o elements d’un text

Quan en un text es remet a una part (capítol, annex, etc.) o element (figura, taula, gràfic, etc.), no s’ha de començar amb majúscula inicial el mot que fa referència a aquesta part o element.

Exemple adequatEn la figura següent (figura 1) apareix un detall d’una fulla de Quercus ilex.

Exemple adequatEn el capítol sobre la ciència de la paraula (v. capítol 1) hem resseguit les raons aportades per diferents autors.

Exemple no admissibleEn la Taula 2, es pot veure la distribució de responsabilitats dels membres.


Per a més informació, es pot consultar el criteri «Remissions internes».
Darrera actualització: 22-10-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Remissions a parts o elements d’un text» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1694> [consulta: 28 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina