Formació

Els símbols poden fer-se amb caràcters de menes diferents, alfabètics o no alfabètics, com ara pictogrames o xifres, i combinar-se entre si.

Alguns es formen amb lletres de l’alfabet llatí —que sovint provenen d’antigues abreviatures que es corresponen amb l’inici de la paraula desenvolupada—; d’altres es fan amb lletres gregues, indistintament en majúscula o en minúscula; fins i tot n’hi ha de mixtos, amb caràcters grecs i llatins.

Exemple adequatAu [or, del llatí aurum]
Na [sodi, del llatí natrium]

Exemple adequatΩ [ohm]
ω [velocitat angular]

Exemple adequatµm [micròmetre]
Nω [densitat de modes de vibració]


Hi ha símbols que s’han fet tradicionalment a base de signes no alfabètics particulars.

Exemple adequat° [grau]
§ [paràgraf]
+ [suma]
% [tant per cent]


En alguns casos, els tipus de lletra, com ara la cursiva o la negreta, esdevenen trets identificatius i definidors. Les majúscules i minúscules solen ser distintives i no intercanviables. Els superíndexs i subíndexs, amb significat específic, poden aportar precisió i matisos.

Exemple adequatm [metre (unitat del sistema internacional)]
m [massa (magnitud)]
m [moment dipolar magnètic (vector)]

Exemple adequatM [mega- (prefix del sistema internacional)]
M [massa molar (magnitud)]
M [imantació (vector)]

Exemple adequatme [massa de l’electró en repòs (constant física)]
mn [massa del neutró en repòs (constant física)]
mp [massa del protó en repòs (constant física)]
Darrera actualització: 24-10-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Formació» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1834> [consulta: 1 març 2024].
Pujar al principi de la pàgina