Calcs i estrangerismes

A l’hora de redactar, cal evitar mots, expressions i estructures d’altres llengües que tenen una forma catalana equivalent.

Exemple adequatLa cohesió del grup minimitza l’assetjament escolar i altres conflictes.

Exemple no admissibleLa cohesió del grup minimitza el bullying i altres conflictes.


Exemple adequatLes notícies falses són un problema greu de la societat actual.

Exemple no admissibleLes fake news són un problema greu de la societat actual.


Si es considera que el terme catalanitzat és poc conegut, el primer cop que apareix en el text es pot escriure seguit de la forma estrangera, en cursiva i entre parèntesis, per exemple.

Exemple adequatUn sistema de cribratge (screening) basat en el bacteriòfag lambda.


Si un terme no es documenta en català o no està encara prou fixat, està justificat deixar-lo en la llengua original, marcat en cursiva per indicar que és un estrangerisme.

Exemple adequatEls flash heats —episodis de pujada sobtada i breu de la temperatura ambient— poden tenir efectes en el consum energètic o provocar danys en els conreus.


Si el terme català es documenta amb més d’una forma, és aconsellable utilitzar sempre la mateixa, per coherència i a fi d’evitar confusions conceptuals.

Exemple adequatEl contracte regula l’arrendament financer de les fotocopiadores. [...]

Pel que fa a les màquines expenedores, l’arrendament financer no preveu [...].
Exemple adequatEl contracte regula
el lísing de les fotocopiadores. [...]

Pel que fa a les màquines expenedores, el lísing no preveu [...].

Exemple inadequatEl contracte regula l’arrendament financer de les fotocopiadores. [...] Pel que fa a les màquines expenedores, el lísing no preveu [...].

Exemple no admissibleEl contracte regula el leasing de les fotocopiadores. [...] Pel que fa a les màquines expenedores, el leasing no preveu [...].
Darrera actualització: 5-3-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Consells per a la redacció: calcs i estrangerismes» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3044> [consulta: 24 setembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina