Diploma

El diploma és un escrit que expedeix una universitat, una facultat, un servei, etc., per conferir un títol, un certificat, una distinció, un premi, etc. És, doncs, un escrit protocol·lari i distintiu, però amb una clara funció acreditativa. En aquest sentit, els diplomes que acrediten coneixements acadèmics tenen efectes jurídics i es regeixen per la normativa pròpia de cada àmbit o entitat que l’expedeix.

En general, se solen imprimir en suport paper —d’un gramatge mínim de 200 g/m2 i es rubriquen a mà. Cada vegada més sovint, però, es presenten en format electrònic i signats digitalment.

Model
PDF


InformacióPer a la composició dels diplomes institucionals, es fa servir la tipografia Charter ITC.


AutorEl disseny d’aquests models s’ha elaborat en coordinació amb la unitat d’Imatge Corporativa i Màrqueting de la Universitat de Barcelona.
Darrera actualització: 27-2-2024
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Diploma» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3223> [consulta: 13 abril 2024].
Pujar al principi de la pàgina