Quantitatius

En català, els adjectius quantitatius es divideixen en:

Més informació
Badia i Margarit, Antoni Maria. Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994, pàg. 523-528. (Biblioteca Universitària; 22).

Badia i Margarit, A. M. Gramática catalana. 3a reimpr. Madrid: Gredos, 1985 [1962], vol. i, pàg. 231-235. (Manuales; 10).

Fabra, Pompeu. Gramàtica catalana. 8a ed. Barcelona: Teide, 1978 , § 38.

Ruaix, J. El català/2: Morfologia i sintaxi. Moià: Josep Ruaix ed., 1985, pàg. 50-51.

Solà, Joan et al. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002, vol. 1, pàg. 561-562.
Darrera actualització: 11-10-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Quantitatius» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=332> [consulta: 10 desembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina