Article davant de subordinades 

No s’admet l’ús de l’article el davant d’una oració subordinada encapçalada per la conjunció que o un infinitiu.

Exemple correcte Que hi hagi una comissió garanteix que s’avaluï cada àmbit.

Exemple incorrecte El que hi hagi una comissió garanteix que s’avaluï cada àmbit.


Exemple correcte L’educació té com a objectiu modificar comportaments i hàbits.

Exemple incorrecte L’educació té com a objectiu el modificar comportaments i hàbits.


Cal introduir l’oració subordinada sense article o bé precedida de la construcció el fet.

Exemple correcte Que un càrrec no signi l’adhesió n’impossibilita la presa de possessió.

Exemple correcte El fet que un càrrec no signi l’adhesió n’impossibilita la presa de possessió.

Exemple incorrecte El que un càrrec no signi l’adhesió n’impossibilita la presa de possessió.


Exemple correcte Adjudicar una plaça de mobilitat no en comporta l’acceptació.

Exemple correcte El fet d’adjudicar una plaça de mobilitat no en comporta l’acceptació.

Exemple incorrecte L’adjudicar una plaça de mobilitat no en comporta l’acceptació.
Més informació
Gramàtica de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2022. <https://giec.iec.cat/textgramatica/codi/16.3.1.3e> [consulta: 13 setembre 2022].
Darrera actualització: 11-1-2023
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Article davant de subordinades» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3501> [consulta: 27 març 2023].