Articles d’una publicació periòdica

L’esquema bàsic per representar els articles d’una publicació periòdica és:

Exemple adequatCognom, Nom. «Títol de l’article». Títol de la publicació, data, volum, núm., p. [Notes].

Exemple adequatBrun, Caroline; Segond, Frédérique. «Semantic Encoding of Electronic Documents». International Journal of Corpus Linguistics, 2001, vol. 6, núm. 1, p. 79-96.

Exemple adequatBastardas, Albert. «Les llengües a la universitat: mobilitat estudiantil i normalització lingüística». Enxarxa’t, tardor de 2003, núm. 3, p. 6-9.


En el cas dels articles de diaris l’esquema és el següent:

Exemple adequatCognom, Nom. «Títol de l’article». Títol de la publicació, dia-mes-any, p. 

Exemple adequatPinter, Esther. «Paraules enverinades per a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua». Avui, 1-5-2002, p. 37.


Cal remarcar que, a diferència de les parts de llibres o contribucions a una monografia, els articles d’una publicació periòdica no porten cap preposició precedint el títol de la publicació.

Per ampliar informació sobre la responsabilitat principal, el títol, la responsabilitat secundària, l’edició, el lloc de publicació, l’editorial, la data de publicació, la descripció física, la col·lecció, el número normalitzat o les notes, es pot consultar l’apartat d’Aclariments sobre els elements de les referències bibliogràfiques.
Darrera actualització: 5-10-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Referències bibliogràfiques genèriques: articles d’una publicació periòdica» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=362> [consulta: 3 octubre 2023].
Pujar al principi de la pàgina