Accions estratègiques

El Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la UB compta amb diverses iniciatives entorn de la promoció de la recerca i la transferència del coneixement. Ja s’ha posat en marxa la Comissió Tècnica de Valorització de la Recerca i Transferència de Coneixement en Ciències Socials i Humanitats, en col·laboració amb el Vicerectorat de Política Científica. En la mateixa línia, des del Parc es preveu dur a terme altres actuacions:

 

  • Promoure la prospecció d’iniciatives i la gestació de projectes i grups de recerca que es puguin impulsar atesa la seva originalitat o el seu valor interdisciplinari.
  • Crear una incubadora de projectes, com a viver d’idees aplicat d’empreses emergents (spin-off), i treballar juntament amb el Grup UB i les unitats de la UB (vicerectorats i comissionats, Fundació Bosch i Gimpera, Institut de Ciències de l’Educació, Barcelona Institut d’Emprenedoria, Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social) que vetllen per la innovació docent i la transferència de coneixement, l’emprenedoria i l’ocupabilitat, amb l’objectiu comú de potenciar altres projectes en el mateix sentit.
  • Elaborar un catàleg dels grups de recerca en ciències socials i humanitats de la UB susceptibles de fer bona transferència de coneixement a les empreses i als professionals emprenedors, i capaços d’aconseguir productes de valor afegit i amb impacte social —juntament amb els vicerectorats de Recerca i de Política Científica i amb la Fundació Bosch i Gimpera―.
  • Elaborar una cartera d’empreses i institucions presents al territori ―euroregió del nord de la Mediterrània i països veïns― que siguin actives en producció cultural i tecnològica en l’àmbit de les humanitats, les ciències socials i la comunicació social, i que estiguin interessades a col·laborar amb la recerca dels grups del Parc o a oferir finançament o rebre serveis.