Fent xarxa

Aquí podeu consultar els diferents agents amb els quals interactua el Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona, tant agents de la UB com d’altres entitats del seu entorn.

 

Xarxa de col·laboracions amb agents UB

 

     Barcelona Institut d’Emprenedoria         

 

     CRAI UB

 

      Escola de Doctorat   

 

Bosh i Gimpera      Fundació Bosch i Gimpera              

 

      Gabinet de Rectorat       

       

      ICE

              

School of Continuing Education            School of Continuing Education

    

 

Juntament amb altres unitats i els diversos vicerectorats i comissionats de la UB.

 

Interacció amb l'entorn

 

    Ajuntament de Barcelona  

 

    Districte 22@Barcelona     

 

   Hangar, centre de producció i recerca d’arts visuals

 

               Associació de veïns del Poblenou