El Parc

El projecte de crear un parc científic d’humanitats i ciències socials de la UB en un espai de Barcelona o la seva àrea metropolitana va néixer el 2009 i, després de passar per diferents etapes i redefinicions pel que fa a l’orientació i els possibles emplaçaments, ha donat lloc a l’actual projecte. La proposta que finalment es concreta recull tant l’espai del Parc de les Humanitats i les Ciències Socials al 22@ Barcelona, el Districte de la Innovació, com diverses iniciatives entorn de l’impuls científic de les disciplines que ja s’estan desenvolupant i que formen part del contingut del Parc. El Parc està ubicat en dos antics edificis industrials del Poble Nou: Can Jaumandreu, que va començar a funcionar el juny del 2015, i Can Ricart, el qual s'espera que es posi en marxa al 2019.

 

Plantejament

Aquest projecte es caracteritza per tenir una clara vessant interdisciplinària, que encaixa amb la visió cientificohumanística de la UB, i per tant inclou moltes sensibilitats i interessos, atès l’ampli ventall disciplinari de les ciències socials i les humanitats.

Estratègicament, cal destacar el potencial de projecció del Parc en l’Horitzó 2020  i en els programes transversals europeus de finançament de la recerca. Així mateix, és coherent amb les línies de treball sobre temes de patrimoni i cultura de la Lliga Europea d’Universitats de Recerca i de la Secció de suport de Cultura, Arts i Humanitats del Grup de Coïmbra.

El projecte s’enfoca també des d’una visió àmplia del territori: la UB, amb tots els seus campus, és una institució principal en la dinamització i la vertebració de la ciutat comtal i de la seva àrea metropolitana. La ciutat de Barcelona, capital universitària, és un referent de la Mediterrània i del sud d’Europa, no només per la relació que manté amb les altres universitats estatals i europees, sinó també per l’impuls econòmic, cultural i de benestar social.

 

Els espais i les seves funcions

Els dos edificis industrials vuitcentistes que conformaran les seus del Parc, Can Jaumandreu i Can Ricart, n’acolliran les principals estructures i iniciatives, començant per la part més vinculada a les tecnologies de la informació i la comunicació.

L’emplaçament al 22@ Barcelona, el Districte de la Innovació, permetrà aprofitar la concentració existent en aquest espai pel que fa a producció i oferta cultural i competitivitat de la indústria que ja hi està instal·lada, i incidirà en la recerca i en la transferència de coneixement i  d’activitats científiques i tècniques.

  Emplaçament Parc   

                                                                                                                                           

Can Jaumandreu

 Façana de Can Jaumandreu Exterior de Can JaumanadreuVista lateral posterior Can JaumandreuInterior de Can Jaumandreu. 1a planta Interior de Can Jaumanadreu. 2a planta

És un edifici ja rehabilitat, de més de 3.000 m² útils.

Està en funcionament des del juny de 2015, amb els espais de recepció i la primera planta, com a primera seu del Parc de les Humanitats i les Ciències Socials, acollint les oficines de direcció i de suport administratiu del Parc, el Centre de Digitalització de la Universitat de Barcelona (CEDI) i la Càtedra UB Josep Termes de lideratge, ciutadania i identitats. Els equipaments d'aquesta planta també inclouen:

 • Una sala polivalent (capacitat aproximada per a 120 persones)
 • Una aula gran (capacitat aproximada per a 50 persones)
 • Cinc aules mitjanes (capacitat aproximada per a 25 persones) 

Es conceben com a espais polivalents, aptes per fer diferents tipus d'activitats, com ara conferències, taules rodones, debats, jornades, seminaris, convencions, congressos, etc.

Can Jaumandreu desplegarà del tot el seu funcionament progressivament.

Serà un espai complementari de Can Ricart, amb funcions polivalents orientades als diversos ensenyaments de comunicació, arts, ciències socials i humanitats que siguin complementaris entre ells, i també amb funcions relacionades amb la recerca i la transferència de coneixements específics.

Esdevindrà també un espai de creació, promoció i difusió cultural d’activitats creades des del mateix Parc, i adreçades a la societat barcelonina, catalana i internacional. 

Els equipaments que es desenvoluparan properament seran:

 • Planta baixa: espais multifuncionals.
 • Segona planta: despatxos de recerca i suport per a projectes, i altres.

 

Can Ricart

Exterior de Can RicartCan Ricart exterior torreEdifici Annex Can RicartInterior nau sud Can RicartEntorn de Can Ricart

És un edifici que s’ha de rehabilitar, de gairebé 7.000 m² útils. Es posarà en marxa en dues fases i serà la seu principal del Parc de les Humanitats i les Ciències Socials.

Primera fase, edifici Annex (al llarg del 2017):

 • Un mòdul de serveis UB (c. 1.500 m²): servei de restauració de llibres i de documents, biblioteca de reserva i centre de documentació, incloent arxius de consulta digital.
 • Dues naus industrials polivalents (c. 700 m²): plató multifuncional i serveis annexos (realització, camerinos, etc.).

A principis de l'any 2016 van finalitzar les exacavacions de prospecció arqueològica, perceptives a l'inici de les obres, durant les quals es va dur a terme una investigació que va contribuir al coneixement del subsol barceloní.  

Segona fase, cos principal de l’edifici (segon semestre del 2019):

 • Espais de recepció i d’administració, espais i serveis de recerca i de creació (oberts a empreses i institucions), logística i altres.

 

Recreació de Can Ricart rehabilitat
Estat actual (2015) Futura rehabilitació
Can Ricart previ reconstrucció Recreació Can Ricart UB. Vista cos principal
Can Ricart previ reconstrucció. Vista cos lateral Recreació Can Ricart UB. Vista cos lateral  

 

Principals línies d’acció

El Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la UB és un organisme descentralitzat ben articulat amb els centres acadèmics i les unitats del Grup UB.

Com a centre de recerca, potenciarà la col·laboració i la interacció entre els diferents usuaris (interns i externs) en unes àrees comunes i prestarà serveis científics i tècnics de suport. Desenvoluparà aquests serveis en uns espais de recerca i de creació que oferiran suport especialitzat a la formació del sector educatiu, amb especial èmfasi en els àmbits vinculats al món de la producció en tecnologies i en comunicació audiovisual. També promourà la mobilització del coneixement cap a la societat, les institucions i les empreses. Farà tot això a través d’iniciatives concretes entorn de la recerca i la transferència de coneixement.

En síntesi, el Parc de les Humanitats i les Ciències Socials ha de ser:

 • Un aglutinador d’iniciatives
 • Un paraigua per a la recerca i la innovació en ciències socials i humanitats
 • Un motor de creació d’hàbits interdisciplinaris
 • Un espai actiu en les activitats de recerca que aculli
 • Un espai actiu en les activitats de suport a la docència en àmbits específics que aculli
 • Un referent en la innovació docent lligada a la recerca i una eina per potenciar els equips de professorat i investigadors que incideixin directament en la millora dels currículums acadèmics, tant de grau com de postgrau