Jornada ICE sobre tesis, doctorands i recerca en HCS

El passat 18 de febrer de 2016 es va realitzar al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la UB la Jornada ICE: "Tesis, doctorands i recerca. Cap a on volem anar les ciències humanes i socials a la UB?" L’acte es va realitzar amb la col·laboració conjunta de l’ICE, l'Institut de Desenvolupament Professional de la UB, el Vicerectorats de Política Científica i Recerca, L’Escola de Doctorat, la Fundació Bosch i Gimpera i el mateix Parc. Així mateix, va rebre suport de finançament en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

El programa de l’acte comptava amb diferents ponències i taules rodones que van permetre abordar els temes clau en el treball dels doctorands i l’elaboració de tesis dels àmbits de les Humanitats i les Ciències Socials. Després de la presentació a càrrec de la Dra. Estrella Montolio, Vicedirectora de l’Escola de Doctorat; el Dr. Gaspar Coll, Comissionat per al Parc i l'impuls científic de les Humanitats i les Ciències Socials; el Dr. Antoni Sans. Director de l’ICE; es va introduir l’Escola de Doctorat i el seu paper com a estructura d’organització de la formació dels doctorands.

Taula de presentació Vista de l'auditori

 

Tot seguit va començar el primer bloc ponències, amb el Dr. Josep Maria Fullola, del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, plantejant el debat de “La tesi doctoral tradicional versus la tesi per articles”. En la següent presentació el Dr. Ignasi Labastida, Cap de recerca del CRAI, va parlar de publicació i open source, repositoris i gestió de publicacions científiques en humanitats i ciències socials.

Presentació del Dr. Fullola Presentació del Dr. Labastida

 

Després de la pausa, el Dr. Jordi Ardanuy, del Departament de Biblioteconomia i Documentació va introduir la qüestió de la bibliometria en Humanitats i Ciències Socials, amb la pregunta clau de si l’avaluació científica s'ha de basar només en sistemes qualitatius.  El va seguir una taula rodona que recollia experiències d'èxit de doctorat industrial en HCS, a càrrec de la Dra. Montse Guillen del Departament d’Econometria, Estadística i Economia Espanyola de la UB; el Dr. Pablo Salvador Coderch, del Departament de Dret de la UPF; i la Dra. Núria Arimany, de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic. La taula va deixar reflexions ben interessants sobre la vinculació de tesis amb projectes en empreses i entitats i com s’ha de materialitzar, la interdisciplinarietat com a element per connectar amb la societat, o la demanada de programes de doctorat industrial del teixit empresarial.  

Presentació del Dr. Ardanuy Taula rodona de d'experipències d'èxit de Doctorat industrial

 

La Jornada es va concloure amb un debat entorn “Qüestions clau sobre la direcció de tesis” en HCS, en què van intervenir el Dr. Jordi Naval, Director de la Fundació Bosch i Gimpera; el Dr. Lluís Bonet, del Departament d’Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola; la Dra. Carme Muñoz, del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya; el Dr. Joan Guàrdia, del Departament Metodologia de les Ciències del Comportament; i el Dr. Gaspar Coll.

Totes les presentacions van incloure un espai de debat i preguntes del públic. Les intervencions van enriquir una jornada amb vocació participativa, en què hi van assistir entorn de 50 persones al llarg del matí.

Taula entorn la direcció de tesis

 

Presentacions de la Jornada

Autor

Presentació
Dr. Ignasi Labastida La publicació en obert
Dr. Jordi Ardanuy La bibliometria i els seus efectes en tesis i articles
Dra. Montserrrat Guillén El doctorat industrial, una proposta a considerar
Dra. Carme Muñoz Elements clau en la direcció de tesis
Dr. Gaspar Coll El procés de la recerca en Humanitats: bases generals multi disciplinàries

 

Vídeos de la Jornada

logotip UBtv per enllaçar vídeos de la jornada