Comissió Tècnica de Valorització de la Recerca i la Transferència de Coneixement en Ciències Socials i Humanitats

El juliol del 2014, com una de les primeres iniciatives del Projecte Minerva, es va constituir —en col·laboració amb el Vicerectorat de Política Científica— la Comissió Tècnica de Valorització de la Recerca i la Transferència de Coneixement en Ciències Socials i Humanitats formada per PDI i PAS dels diferents àmbits implicats. Aquestes persones, amb l’ajuda de tècnics especialitzats i col·laboradors puntuals, s’han organitzat en tres grups de treball que s’ocupen d’estudiar i formular propostes sobre temes relacionats amb:

  • L’avaluació de la recerca, sobretot a escala interna de la UB (PDA);
  • Els rànquings, la difusió i l’impacte social, i
  • La transferència de coneixement a la societat i l’empresa.

El 18 de març del 2015 tindrà lloc una jornada sobre els horitzons científics de les ciències socials i les humanitats, oberta a tota la comunitat universitària, per presentar i debatre els primers resultats del treball de la Comissió.

Membres de la comissió