Jornada 2015

I Jornada Horitzons Científics de les Ciències Socials i les Humanitats: Impactes de la Recerca i la Transferència de Coneixement

La  jornada va tenir lloc el passat 18 de març de 2015 a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. Com a primera jornada que tracta de manera global els diversos aspectes que envolten la recerca en ciències socials i humanitats a la UB, va servir com a espai de debat, formació i intercanvi d’experiències entorn de l’impacte, els indicadors, la transferència i la innovació en els àmbits específics.

Amb molt bona acollida per part de la comunitat universitària, s’hi van reunir més de 100 participants de diferents col·lectius: estudiants i investigadors en formació, doctorats, PDI i PAS vinculat als grups de recerca, responsables de departaments, facultats, instituts i observatoris,  etc. de les diverses disciplines que conformen les CSH.

Entre les activitats realitzades, cal destacar una ponència i una conferència impartides per professors experts convidats, que van servir com a marcs conceptuals i de reflexió a l’inici i al final de la jornada. Així mateix, es van desenvolupar dos tallers coordinats per membres la Comissió Tècnica de Valorització de la recerca en CSH (formada per professorat investigador i tècnics especialitzats de la Universitat).

D’una banda, el taller del matí va abordar les principals qüestions entorn la producció científica en CSH i el seu impacte, intern (PDA) i extern (impacte i disseminació de la recerca). El taller de tarda, per altra banda, es va centrar en la transferència de coneixement, relatant experiències reals d’investigadors.

Tot i els debats produïts al llarg de la jornada, que van comptar amb la participació activa dels assistents, moltes qüestions van quedar obertes i requeriran d’espais per profunditzar-hi en futures edicions.

Com a iniciativa de la mateixa Comissió Tècnica, la Jornada ha estat organitzada pel el Comissionat per al Parc i l’Impuls Científic de les Humanitats i les Ciències Socials, amb el suport del Vicerectorat de Política Científica i la col·laboració de l’Escola de Doctorat, l’Institut de Ciències de l’Educació i la Fundació Bosch i Gimpera.

Programa

Videoresum de la Jornada

Taula Taller 1

Assistents jornada

 

                                       

Activitats de la Jornada

Inauguració de l’acte i presentació dels tallers

Dr. Enric I. Canela, vicerector de Política Científica          

Dr. Gaspar Coll, comissionat per al Parc i l’impuls científic de les Humanitats i les Ciències Socials

Dr. Antoni Sans, director de l’ICE            

Sra. M. Carme Verdaguer, directora general de l’FBG

                                                     

 

 

Ponència: «Evaluación y transferencia del conocimiento en las ciencias sociales y las humanidades»

Dr. David Pérez, UAB (presentació)

Vídeo de la inauguració i la primera ponència

                                                            

 

 

Taller I: «Producció científica: impacte i estratègies per als investigadors i les investigadores de la UB»

Coordinació: Dra. Marta Segarra, UB     

 

«Principals rànquings d’universitats i com se situa la UB»

Sr. Carles Viladiu, UB (presentació)

 

«Valoració de la producció científica en el PDA» 

Dr. Josep Maria Fullola i Dr. Artur Parcerisa, UB (presentació)

 

«Estratègies per la disseminació de la recerca»

Dr. Ángel Borrego, UB (presentació)

 

«Impactes de la recerca. Una aproximació pràctica»     

Dra. Marta Soler, UB (presentació)*

*Presentació oral a la Jornada a càrrec de la Dra. Maria Padrós

Vídeo del Taller I

                                                     

 

 

Taller II: «Transferir és una oportunitat»

Coordinació: Dr. Joan Guàrdia, UB

Ponents:

Dra. Teresa Sordé, UAB (presentació: part 1, part 2)

Dra. Anna Villarroya, UB (presentació)

Sra. Meritxell Antón, UB

Dra. Maria Feliu, UB

Sra. Gemma Cardona, UB (presentació Dra. Feliu i Sra. Cardona)

Sr. Alejandro Forero, UB (presentació)

Vídeo del Taller II

                                                      

 

 

Conferència: «La importancia de generar y transferir conocimiento humanístico en el siglo XXI»

Dr. Guillermo Dorronsoro, UD (presentació)

                                                     

 

 

Conclusions i cloenda (presentació)

Dr. Enric I. Canela, vicerector de Política Científica

Dr. Gaspar Coll, comissionat per al Parc i l’impuls científic de les Humanitats i les Ciències Socials

Vídeo de la conferència i de les conclusions