IMEBESS 2017

El Centre Nuffield de les Ciències Socials Experimentals de la Universitat d'Oxford (CESS) realitzarà la seva Quarta Reunió Internacional de Ciències Experimentals i de comportament social (IMEBESS) al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona, els propers dies 26, 27, 28 i 29 d'abril

La conferència està organitzada localment per en Jordi Muñoz Mendoza, Albert Falcó-Gimeno, i Roberto Pannico, amb el suport de la xarxa POLEXP, en col·laboració amb en Jordi Brandts (de l'Institut d'Anàlisi Econòmica (CSIC) i Barcelona GSE), en Raymond Duch (de la Universitat d'Oxford), l'Enrique Fatás (de l'Universitat de l'East Anglia), i en Diego Gambetta (de l'Institut Universitari Europeu).

IMEBESS neix a partir d'una sèrie de reunions Internacionals sobre l'Economia Experimental i del Comportament (IMEBE) inagurades per la Universitat d'Oxford a l'abril del 2014 i d'una segona reunió celebrada a l'Institut d'Estudis Avançats de Tolosa a Guipúscoa. IMEBESS té la intenció de reunir a diferents investigadors en totes les àrees de les ciències socials que estan interessats en els mètodes experimentals i del comportament i debatre sobre problemàtiques actuals de la nostra societat. 

Durant els darrers anys, la reunió ha atret a més d'un centenar de converses i esperem que aquest any IMEBESS 2017 sigui un altre esdeveniment molt emocionant per a tots els estudiosos i professionals interessats en la investigació experimental i del comportament.

Més informació: http://bit.ly/2pfrwOY 


IMEBESS 2017