Capçalera activitats formatives OSSMA

L’OSSMA participa en el cicle de taules rodones “Paraules o fets: introdueix els ODS a la teva feina”

Al llarg del mes de novembre, es duran a terme quatre taules rodones que tenen com a objectiu apropar els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides al col·lectiu de personal d’administració i serveis, facilitant exemples i solucions per incorporar-los a la feina diària.

Des de l’OSSMA aportarem l’experiència d’aplicació dels ODS en els àmbits de la seguretat, la salut i el medi ambient en la taula I del 2 de novembre, en la taula II del 9 de novembre, i en la taula III del 16 de novembre.

Per tal de poder seguir cada taula rodona és necessari inscriure’s a través de l’apartat de Formació del PAS en el portal Perseu. Un cop realitzada la inscripció, s’envia l’enllaç d’UBTV. Durant la sessió es podran fer intervencions pel xat. Posteriorment, es penjaran els vídeos a UBTV i al Camps Virtual per poder-los visualitzar en diferit en qualsevol moment. Aquesta sèrie de taules rodones ha estat organitzada per Universitat Saludable.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

8.8: Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa·dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.