Caixa d'eines de sostenibilitat per a biblioteques: capçalera

Caixa d’eines de sostenibilitat per a biblioteques, nou projecte en col·laboració amb el CRAI

Al llarg d’aquest any, des de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) hem estat dissenyant un nou projecte per facilitar la integració de bones pràctiques de sostenibilitat en l’activitat diària de les biblioteques de la nostra universitat. La iniciativa ha sorgit en detectar la necessitat d’abordar la sostenibilitat de les biblioteques més enllà dels enfocaments tradicionals, centrats principalment a ampliar i millorar els fons disponibles sobre aquest tema, o en disposar d’un edifici que hagi estat construït amb materials de baix impacte, energèticament eficient i de baixes emissions.

El projecte, denominat “Caixa d’eines de sostenibilitat per a biblioteques”, recull un ventall de solucions reals i un marc versàtil que n’afavoreixi la utilització per part de qualsevol biblioteca, segons les seves característiques i particularitats. Les solucions que incorpora s’estructuren en calaixos fàcilment reconeixibles: participació (incloent-hi aspectes d’organització interna, formació i informació, i difusió i projecció), mobilitat, energia, compra i subministrament, residus, i salut i benestar.

La caixa d’eines inclou un sistema de gradació de les solucions i accions que recull, així com uns llindars a superar en el grau d’integració de les mesures proposades, de manera que cada biblioteca es pugui autocertificar. Esperem que aquest element aporti valor afegit i major permanència en el temps al projecte, donat que actua com a motivació per engegar i mantenir un procés de millora contínua en aquelles biblioteques que facin servir el recurs.

Coordinem i desenvolupem el projecte des de l’OSSMA. Per a la validació del projecte, es fa una prova pilot en dues biblioteques del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), centrada principalment en els següents aspectes: aplicabilitat de les activitats incorporades a la caixa d’eines, adequació dels nivells d’integració de sostenibilitat al model de certificació, detecció de components que requereixin ser reforçats, i l’aplicació del recurs en altres contextos.

La prova d’aplicació de la caixa d’eines s’està duent a terme a l’edifici Baldiri Reixac, on s’ubiquen el CRAI Biblioteca de Belles Arts, la direcció i les unitats del CRAI, i al CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. Al mes de gener es completarà la primera fase, amb l’avaluació de l’estat inicial d’autocertificació dels dos centres i la planificació d’accions que s’implantaran al llarg del que resta del curs 2023-2024. Al setembre es farà una nova avaluació per analitzar l’evolució assolida en l’aplicació de la caixa d’eines.

CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
CRAI Direcció

El projecte es du a terme amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, a través de la Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2023.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.2: Per al 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tothom i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, fent especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, les dones, els infants, les persones amb discapacitat i la gent gran.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.