Ecoconsells

Què és la prevenció de residus? Com la puc posar en pràctica? (Eco2.0-43)

A través dels Ecoconsells que hem anat fent els darrers anys, us hem facilitat alguns consells per evitar i/o reduir la quantitat de residus que generem tant a casa nostra com a la universitat. Si busquéssim una definició senzilla de què és la prevenció de residus, seria precisament la frase que us acabem de dir, ja que prevenció és aplicar solucions que ens ajuden a reduir o evitar la generació de residus.

L’entrada d’aquest mes coincideix amb la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (19-27 novembre 2016), i aprofitem aquesta ocasió per donar-vos idees per evitar la generació de residus i recordar-vos els projectes que hem dut a terme des de la universitat. Ja fa temps que es van instal·lar fonts d’aigua als centres per evitar el consum d’aigua embotellada, es va distribuir el “kit de compra verda” de material d’oficina, i es van col·locar safates per reutilitzar paper a les biblioteques. Més recentment es va activar l’opció “sense got” a les màquines automàtiques de begudes calentes, que permet evitar la generació de residus de gots d’un sol ús.

Ara es posa en marxa un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) al Campus Mundet, que no redueix la quantitat de residus, però sí que evita que els envasos de begudes es llencin barrejats a la paperera de resta. Amb aquest sistema, des de la Universitat volem donar un valor als residus que generem i que tota la comunitat universitària participi en el reciclatge i la recuperació dels envasos de begudes (llaunes i ampolles de plàstic).

primer sistema de recuperació d´envasos de begudes d´ampolles al campus Mundet
Nou sistema de recuperació d’envasos de begudes d’ampolles al Campus Mundet.

Als països on s’han implantat sistemes similars es recuperen més del 90% dels envasos, en tant que amb el model actual de reciclatge amb contenidors grocs no superem el 30%. Gràcies a la prova pilot realitzada durant gairebé un any al Campus Diagonal dins del projecte GMI vam comprovar que la recuperació d’envasos amb màquines de retorn és viable, però que incentivant el retorn no es millora prou el nivell de reciclatge. És per això que fem aquest pas, amb l’objectiu d’implantar el sistema de dipòsit, devolució i retorn de forma progressiva a tots els campus de la UB.

A més de participar en aquest sistema de recuperació d’envasos, hi ha moltes maneres en què tots podem contribuir en la prevenció de residus. Vegem-les a continuació:

Com podem prevenir els residus que generem a la universitat?

  • Utilitzar carmanyoles o embolcalls reutilitzables per portar l’esmorzar a la universitat.
  • Evitar el malbaratament alimentari comprant i cuinant només allò que et menjaràs. Una bona previsió ens ajudarà a què no haguem de llençar menjar.
  • Utilitzar les fonts o garrafes d’aigua que hi ha repartides pels diferents centres, i portar la cantimplora o tassa reutilitzable.
  • Recordar que les màquines de begudes calentes tenen l’opció “sense got”, de manera que utilitzant el nostre got o tassa personal el cafè surt més barat.
  • Si ets al Campus Mundet, donar valor als residus que generem llençant les llaunes i ampolles de plàstic a la màquina de retorn d’envasos. A la resta de campus, llençar-ho al contenidor groc.
  • Reutilitzar el paper per les dues cares, i llençar-lo al contenidor de reciclatge blau.
  • Abans d’imprimir un document pensar si és necessari.
  • Abans de llençar res, pensar si pot ser útil per alguna altra persona. A la UB disposem del Catàleg de béns reutilitzables, que permet intercanviar material i mobiliari d’oficina entre els diferents departaments i unitats administratives de la UB.
  • Recordar les 3R dels residus: primer reduir, després reutilitzar i finalment reciclar.

Més informació…

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

12.8: Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

Feu un comentari