Ecoconsells

Residus solidaris a la UB (Eco2.0-50)

Com ja coneixeu, a la UB tenim repartits pels centres contenidors de recollida selectiva que ens permeten separar els diferents tipus de residus que generem a la nostra universitat. A part dels contenidors de residus municipals (paper, envasos lleugers, vidre, matèria orgànica i resta), també en trobareu d’altres per recollir residus menys habituals com ara piles, CDs i DVDs, tòners i cartutxos de tinta, o taps de plàstic.

contenidors de recollida seleciva, vidre, envaàs i paper, juntament amb altre contenidor de toner
Contenidors de recollida selectiva a la Facultat de Belles Arts

A més, la UB i les empreses concessionàries (bar, copisteria, etc.), han de gestionar correctament altres residus com ara l’oli vegetal de la cuina dels bars, fluorescents, runa d’obres, equips informàtics, aparells electrònics, i voluminosos com mobles, ferralla, etc.

Gràcies a diversos convenis de col·laboració que té la universitat amb diverses fundacions, la recollida i gestió d’alguns d’aquests residus la duen a terme entitats que lluiten contra l’exclusió social i laboral, o bé busquen recursos per a la investigació de certes malalties.

Els tòners i cartutxos de tinta són recollits des del 2005 per la Fundació Humanitària pel Tercer i Quart Món Dr. Trueta. Aquesta fundació facilita que els tòners puguin ser gestionats correctament, ja sigui gràcies a la recollida i preparació dels tòners perquè puguin ser reutilitzats, o a la separació dels diferents materials perquè siguin reciclats o recuperats. A part d’ajudar en la correcta separació dels residus, els recursos que n’obtenen els inverteixen en projectes sanitaris de països del Tercer Món, així com ajudant a la reinserció laboral de persones amb disminució derivada de malaltia mental. L’any 2016 es van recollir a la UB 1,7 tones de tòners i cartutxos.

Des de l’any 2013, la Fundació GAEM sota el lema de la campanya “Destapa la teva Solidaritat”, recull taps de plàstic als CRAI de la UB per investigar sobre l’esclerosi múltiple. Des de principi d’any ja s’han recollit 128 kg de taps de plàstic solidaris, i està previst fer una nova recollida en les pròximes setmanes.

taps de plàstic
Taps de plàstic recollits a la UB

Una altra col·laboració que tot just està començant és amb la cooperativa Alencop, que participaria en la recollida de ferralla als centres de la UB. La cooperativa social Alencop va ser creada per donar resposta a la recollida i tractament de ferralla a l’entorn urbà, i per garantir les condicions de vida digna d’un col·lectiu en situació de vulnerabilitat.

Aquestes entitats ajuden a solucionar un problema existent amb els residus, atès que permeten gestionar els residus de forma adequada i recuperar els materials perquè els residus esdevinguin nous recursos. Però, tot i això, cal recordar que la prevenció és el principal objectiu quan parlem de residus: evitar la generació dels residus és la solució més sostenible i permet reduir la nostra petjada ecològica.

Per què cal gestionar correctament els residus?

  • Alguns residus poden ser tòxics o perillosos, i per tant s’han de gestionar adequadament per evitar danys sobre les persones i el medi ambient.
  • Diversos objectes poden ser reutilitzats, allargant així el seu cicle de vida.
  • El reciclatge permet que els residus esdevinguin recursos atès que s’aprofiten els materials per a produir-ne d’altres i, per tant, és necessari un menor consum de matèries primeres.
  • L’economia circular promou l’ús eficient dels recursos i la reducció dels residus tancant el cicle dels materials, a través de la prevenció, reducció, reutilització, reciclatge i valorització.
  • Diverses entitats i fundacions amb fins socials s’encarreguen de la gestió de certs residus. No només és un benefici per a medi ambient, sinó que també permet treballar en la inserció laboral de persones amb risc d’exclusió.
  • A més, els beneficis que s’emporten aquestes organitzacions s’inverteixen en investigació, projectes socials i sanitaris, etc.

Més informació

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

Feu un comentari