Plans d’acció

Pla de Sostenibilitat de la Universitat de Barcelona

Aquest pla d’acció va ser dissenyat i aprovat per la Comissió Delegada de Claustre per a Sostenibilitat, i va estar en vigor entre els anys 2012 i 2018. Va incloure 10 línies estratègiques i 128 accions de millora centrades principalment en l’eix ambiental de la sostenibilitat.

Pla ambiental 2003-04. Divisió de Ciències de la salut

Primer pla estratègic de millora ambiental de la UB, que es va implantar entre els anys 2003 i 2005 als centres de la Divisió de Ciències de la Salut: Facultat de Farmàcia, Facultat de Medicina-Clínic, Campus de Bellvitge i Facultat de Psicologia