Consum responsable

Acords Voluntaris per a la reducció de GEH

Adhesió de la UB al Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de gasos d’efecte hivernacle de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. S’inclouen els resultats dels inventaris d’emissions anuals i les mesures de reducció aplicades com entitat actuant

Campanya Desconnecta’ls Desconnecta

Campanya de comunicació realitzada per la Unitat de Medi Ambient de l’OSSMA entre els anys 2018 i 2019 per sensibilitzar sobre la necessitat d’apagar i desconnectar lluminàries i equips electrònics a la universitat en acabar la jornada, quan marxem de cap de setmana, i en general quan no els fem servir. Entre el material utilitzat s’inclouen pòsters, adhesius per a polsadors i aparells, i una petita exposició itinerant

Difusió dels consums d’energia i aigua dels edificis

Des de l’any 2015, l’OSSMA genera informacions sobre l’evolució dels consums dels edificis de la UB, i prepara infografies específiques per tal que cada facultat pugui difondre els resultats entre la seva comunitat universitària

Manual de bones pràctiques i criteris de consum responsable d’energia i aigua

Document elaborat per la Unitat de Medi Ambient de l’OSSMA l’any 2014 amb consells sobre consum responsable d’energia i aigua tant a les activitats de la universitat com en la vida diària

BOBCATSSS Barcelona 2014

Mesures d’ambientalització aplicades al congrés BOBCATSS Barcelona 2014, que es va dur a terme a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, i que va incloure mesures de reducció de residus i consum d’energia, o el càlcul de la petjada de l’esdeveniment, entre altres

Termografia de l’edifici de les facultats de Física i de Química

Caracterització mitjançant termografia infraroja de l’edifici de les facultats de Física i de Química. Estudi realitzat l’estiu de l’any 2013, i publicat l’any 2014

Kit de compra verda de la Universitat de Barcelona

Campanya de comunicació desenvolupada entre els anys 2009 i 2010. Mitjançant una caixa que es transformava en safata de paper per reutilitzar, es van distribuir entre les unitats administratives de la UB exemples de productes d’oficina que tenen algun tipus d’avantatge ambiental respecte als de la seva mateixa categoria (paper, sobres, material d’escriptura, etc.)

Exposició sobre la petjada ecològica

Exposició itinerant al voltant del concepte de la petjada ecològica, dissenyada per la Unitat de Medi Ambient de l’OSSMA i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. Un cop va finalitzar l’exhibició pels centres de la UB entre els anys 2007 i 2008, va ser cedida al Centre de Recursos Barcelona Sostenible (CRBS)

Mini-Guia de Compra Verda per a Oficines

Document elaborat per la Unitat de Medi Ambient de l’OSSMA l’any 2004, amb consells sobre compra de material d’oficina tenint en compte criteris ambientals